Ansvars- og kompetenceområder

Ansvars- og kompetenceområder

 • Medansvarlig for planlægning, udførelse, evaluering og dokumentation af den kliniske sygepleje.
 • Medansvarlig for tilrettelæggelse og koordinering af hensigtsmæssige patientforløb.
 • Medvirke til at formidle relevant information til patienter, pårørende og samarbejdspartnere indenfor eget kompetenceområde.
 • Bidrage inden for eget kompetencefelt ved stuegang i samarbejde med sygeplejesken
 • Medvirke til hensigtsmæssig anvendelse af ressourcer.
 • Medvirke til udvikling af den kliniske sygepleje.
 • Er teoretisk velfunderet og kan arbejde analyserende, reflekterende, problemerkendende og problemløsende.
 • Ansvarlig for egen udvikling såvel fagligt som personligt- herunder deltagelse i: udviklingsarbejde, anvendelse af forskningsresultater, der er relevante for specialet.
 • Medvirke ved udarbejdelse af instrukser, vejledninger o.lign.
 • Ansvarlig for vejledning af Social- og Sundhedsassistent elever.
 • Medvirke ved introduktion og oplæring.
 • Medvirke til et godt uddannelses og studiemiljø i afsnittet.
 • Medansvarlig for et godt samarbejde og arbejdsmiljø i afsnittet og til samarbejdspartnere ( mono / tværfagligt )

Ortopædkirurgi_Sygeplejerske_DSC5158_1460px.jpg

Faglig udvikling

Faglig udvikling

 • Deltage i den uddannelse / undervisning der tilbydes såvel internt som eksternt
 • Medvirke til at der kontinuerligt sker en faglig udvikling i det kliniske felt gennem deltagelse i de daglige kliniske opgaver, projektarbejde og lignende.
 • Er interesseret og aktiv i udvikling af egne kvalifikationer og kompetencer m. h. p. effektivt at kunne imødekomme nye og ændrede krav.
 • Ser forandring som en mulighed og er i stand til at flytte sig mentalt f.eks. i forbindelse med at afdelingens opgaver og muligheder omdefineres.