Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) har i mange år bidraget til forskning indenfor rygmarvsskade i et tæt samarbejde med forskere fra blandt andet Aarhus Universitetshospital.

I 2012 blev der oprettet en egentlig forsknings- og udviklingsenhed med egen medarbejderstab på VCR med henblik på fagligt og forskningsmæssigt at styrke området for at opnå status som universitetsklinik.

Forskningsenhedens ansatte har en bred vifte af baggrunde inden for sundhedsvidenskaben. Du finder en oversigt over vores medarbejdere herunder.

Forskningsområder

Forskningens fokus vægtes på tre kerneområder. I hvert af disse områder forsøger vi at skabe ny viden og implementere forskningsresultater i den daglige kliniske praksis og i patientens rehabilitering. De tre områder er:

Neurorehabilitering

På VCR bliver der forsket i nye træningsprincipper, terapiformer og diagnosemetoder som kan hjælpe til et forbedret outcome efter en rygmarvsskade. Netop nu pågår en række forskningsprojekter på VCR som undersøger a) brugen af magnetstimulation af hjernebarken til at øge effekten af genoptræning, b) effekten af kontinuerlig elektrisk stimulation af benenes nerver, leveret gennem indopererede elektroder og c) effekten af træning under nedsat blodtilførsel til de arbejdende muskler.

Livet med en rygmarvsskade

Mennesket må ikke glemmes i rehabiliteringsprocessen. I et nyligt afsluttet ph.d.-projekt har vi undersøgt, hvorvidt en ændret sygeplejefaglig tilgang og nye støttende tiltag i rehabiliteringen kan hjælpe patienten med at skabe et meningsfuldt liv med en rygmarvsskade. Desuden har vi i et udviklingsprojekt set nærmere på, hvordan et tilbud om mentorer kan bidrage til, at nyligt skadede patienter kan få hjælp og støtte fra andre, der har personlige erfaringer på området.

Følgesygdomme

Rygmarvsskader medfører adskillige relaterede lidelser, som følge af nervetraumer og inaktivitet. Neuropatisk smerte, spasticitet (ukontrollerbare muskelsammentrækninger), tryksår, autonome dysfunktioner, hovedpine og cardio-vaskulære sygdomme er blot en række. Flere forskningsprojekter undersøger innovative behandlingsteknikker af disse, ofte komplicerede, følgesygdomme.

Medarbejdere

Jørgen Feldbæk Nielsen

Professor, overlæge, dr. med.

Forskningsleder

Skriv til Jørgen

Læs mere om Jørgen

Erhard Trillingsgaard Næss-Schmidt

Fysioterapeut, ph.d.

Skriv til Erhard

Læs mere om Erhard

Krystian Figlewski

Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i neurologi

Skriv til Krystian

Læs mere om Krystian

Anette Bach Jønsson

Fysioterapeut, ph.d.-studerende

Skriv til Anette

Læs mere om Anette

Susanne Lillelund

Fysioterapeut, ph.d.-studerende

Skriv til Susanne

Læs mere om Susanne

Dorte Dahl Hoffmann

Fysioterapeut, klinisk specialist

Skriv til Dorte

Læs mere om Dorte

Joan L. Sundby

AC-fuldmægtig

Skriv til Joan