Det fælles forskningscenter

Center for Forskning i Sundhed og Sygepleje (CFSS), tidligere kaldt Center for forskning i klinisk sygepleje (CFKS) er et fælles forskningscenter imellem Hospitalsenhed Midt og VIA University College, Forskningscenter for Sundhed og Velfærdsteknologi.

I 2023 har centret slået dørene op og inviteret flere kolleger med mellemlange sundhedsuddannelser ind i forskningsfællesskabet. Det betyder, at forskningsprojekter, der er drevet og udviklet af både sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og bioanalytikere, nu forankres i centret.

Forskningen bliver løftet til nye højder

VIA University College og Hospitalsenhed Midt står sammen bag forskningscentret og samarbejder om at udbygge en stærk, bred og tværfaglig forskningsenhed i Region Midtjylland. Derfor arbejder forskningsenhederne i VIA og Hospitalsenhed Midt tæt sammen med henblik på sammen at skabe synergi og løfte forskningen til nye højder.

Målet er, at forskningen i centret er så relevant som muligt for både uddannelsesområdet og den kliniske praksis på hospitalerne. Det sker blandt andet ved at binde klinisk praksis, uddannelse og forskning sammen på en ny måde, så der genereres ny viden, der hurtigt bliver brugt i arbejdet med patienterne.

Den strategiske ledelse

Den strategiske ledelse af forskningscentret er delt mellem VIA's forskningschef (vakant) og forskningschef David Høyrup Christiansen fra Hospitalsenhed Midt.

David Høyrup Christiansen står for den daglige ledelse af centret og dets medarbejdere.

Centret er fysisk placeret under Hospitalsenhed Midt i Forskning i Administrationen på Regionshospitalet Viborg.

David Høyrup Christiansen

Forskningschef, Hospitalsenhed Midt

Tlf. 21 68 84 31

Skriv til David

Medarbejdere

Anita Haahr

Docent, seniorforsker

Mail:

Tlf. 87 55 20 12 

Louise Møldrup Nielsen

Docent, seniorforsker

Mail:

Tlf. 87 55 24 13

Merete Ajstrup

Ph.d.-studerende

Skriv til Merete

Louise Buus Vester

Forskningsassistent

Skriv til Louise

Nikolaj Schrøder Agger

Forskningsassistent

Skriv til Nikolaj