Hvem kan anmode om et bygge-, rokade- eller installationsprojekt?

Bygge-, rokade og installationsprojekter kan og skal rekvireres fra de øverste ledelsesniveauer på HE Midt. Afhængig af hvilken type projekt der er tale om, kan følgende interessenter således anmode om at rekvirere et projekt:

  • Hospitalsledelsen
  • Center- og afdelingsledelser

Anmodning om opstart af et bygge-, rokade- eller installationsprojekt

Der er to indgange til at anmode om en af ovennævnte projektvarianter:  

Byggeri og Projekt

Håndteringen og udførelsen af projekter varetages af afdelingen, Byggeri og Projekt hos Hospitalsenhed Midt. Der kan rettes direkte henvendelse til afdelingsledelsen, der efterfølgende undersøger mulighederne for projektets gennemførsel. Økonomi og Plan inddrages og orienteres i processen.

Økonomi og Plan

Center- og afdelingsledelser kan henvende sig til den lokale økonomi- og plankonsulent, der kontakter Byggeri og Projekt.

Ved henvendelser skal følgende skabelon bruges: Link til skabelon

Efter anmodningen foretager Byggeri og Projekt i samarbejde med Økonomi og Plan en indledende undersøgelse og afklaring af projektets omfang, økonomi, tidshorisont m.m., og indstiller det til godkendelse ved Hospitalsledelsen.

Ved større projekter inddrages Styregruppen for Areal og Byggeri.

Finansiering af projekter

Projekter under 50.000 kr. finansieres af afdelingerne. Større projekter kan finansieres af hospitalet via en driftsbevilling fra Hospitalsledelsen eller en anlægsbevilling fra regionsrådet.

Udførelse af projekter

Byggeri og Projekt står for udførelsen af projektet og inddrager de relevante interessenter ved behov. Efter ibrugtagning overdrages projektet til brugerne.

Kontakt

Byggeri og Projekt

Toldbodgade 12M, etage 8
8800 Viborg
Send mail

Projektchef

Jeppe Juul Hansen
Tlf. 78 44 15 01
Send mail