Blodprøver og Biokemi er en døgnbemandet serviceafdeling indeholdende biokemiske og immunologiske laboratoriespecialer samt blodbank og dækker funktioner i hospitalsenhederne Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter. Afdelingen betjener ud over hospitalerne de praktiserende læger, institutioner og plejehjem i hospitalsenhedens optageområde, som primært dækker kommunerne i Viborg, Silkeborg og Skive.

Det immunologiske laboratoriespeciale er fagligt en del af Blodcenter Midt.

Samlet på alle hospitalsenheder beskæftiger vi ca. 150 medarbejdere fordelt på forskellige stillingskategorier og udfører omkring 7.8 mio. analyser årligt med 700.000 patientkontakter.

For at sikre kvaliteten af det arbejde, der udføres, inspiceres afdelingen af Sundhedsstyrelsen og afdelingen er akkrediteret efter DS/EN ISO 15189 og DS/EN 22870.

Kvaliteten i afdelingen bygger bl.a. på, at:

 • Afdelingens arbejde hviler på veldokumenterede procedure og relevant, nutidig videnskab og teknologi
 • Arbejdet udføres af kompetente medarbejdere
 • Afdelingen anvender et kvalitetsledelsessystem, der er udbredt, efterleves og opdateret
 • Afdelingen har et udviklet og struktureret ledelsessystem, der kan løse relevante opgaver

Som afdeling løses opgaverne med at skabe hurtige og effektive patientforløb i en spændende, udfordrende og travl hverdag i et godt og trygt miljø, hvor vi prioriterer faglig kvalitet højt. Afdelingen har udarbejdet et fælles værdisæt:

På blodprøver og Biokemi skaber vi tryghed, arbejdsglæde og fællesskab

 • Vi møder på arbejde med en positiv indstilling
 • Vi er faglige og kvalitetsbevidste i vores tilgang til arbejdet
 • Vi tilskynder udvikling af personlige og faglige kompetencer
 • Vi udfører vores arbejde med engagement
 • Vi udviser fleksibilitet og hjælpsomhed
 • Vi har medindflydelse og tager medansvar i hverdagen
 • Vi er konstruktive og anerkendende i adfærd og dialog
 • Vi rummer hinandens forskelligheder, personligt og fagligt
 • Vi udviser loyalitet og gensidig tillid
 • Vi har en god omgangstone med plads til humor

Smilet er den korteste afstand mellem mennesker.

Personale