Socialsygeplejerskerne i Hospitalsenhed Midt

Socialsygeplejerskerne har specialiseret viden om klinisk sygepleje til socialt udsatte, herunder:

 • Viden om sammenhæng mellem somatisk sygdom og brugen af rusmidler
 • Skadeligt forbrug af alkohol
 • Stofbrug
 • Abstinensbehandling
 • Substitutionsbehandling

Socialsygeplejerskerne har også en særlig viden om de miljøer, hvor mennesker med komplekse sociale problemer færdes, og de kender til de regionale og kommunale tilbud, der er til personer med stofmisbrug, hjemløshed samt skadeligt forbrug af alkohol og psykisk sygdom.

Socialsygeplejerskernes opgaver

Socialsygeplejerskernes opgaver veksler mellem:

 • Støtte patienten under indlæggelse eller ambulant behandling
 • Sparring med personalet i forhold til den udsatte patient
 • Koordinere forløb på tværs af afdelinger og sektorer
 • Undervisning af og formidling til sundhedspersonale

Eksempler på opgaver:

 • Etablere en god og tillidsfuld relation til socialt udsatte
 • Udrede og håndtere abstinensbehandling og substitutionsbehandling i forhold til smerteproblematikker
 • Yde sygeplejefaglig omsorg med henblik på at støtte patientens mulighed for at få mest muligt udbytte af indlæggelsesforløbet
 • Fungere som patientens kontaktperson med henblik på at bygge bro mellem patient og øvrige sundhedspersonaler, herunder at forebygge og løse konflikter
 • Være rollemodel med en anerkendende og pragmatisk tilgang baseret på respekt, rummelighed og faglig specialistviden
 • Give personalet redskaber og faglig viden til at forstå, rumme og håndtere denne patientgruppe
 • Vejlede øvrigt sundhedspersonale i abstinensbehandling, rusmidler og substitutionsbehandling i blandt andet smerteproblematikker
 • Holde sig ajour med de indsatser og tilbud, der findes til socialt udsatte patienter
 • Planlægge og koordinere hensigtsmæssige udskrivningsforløb
 • Bygge bro og skabe sammenhængende patientforløb både internt i Hospitalsenhed Mit og på tværs af sektorer
 • Skabe og udvikle det daglige samarbejde internt i Hospitalsenhed Midt samt med tværsektorielle samarbejdspartnere

Patienten skal føle sig set, hørt og inddraget

Socialsygepleje tager afsæt i en skadesreducerende og ressourcetænkende tilgang. Mødet mellem den socialt udsatte og socialsygeplejersken er kendetegnet ved en anderkendende og omsorgsorienteret sygepleje.

Socialsygeplejerskerne støtter den enkelte både under indlæggelse og i ambulante forløb ud fra de sygeplejeetiske retningslinjer.

Mødet med patienten er baseret på anerkendelse, integritet, værdighed og rummelighed overfor patientens livsførelse. Det sker uden stigmatisering og med fokus på at sikre, at patienten føler sig set, hørt og inddraget i behandlingsforløbet som et aktivt og kompetent menneske.

Socialsygeplejerskens møde med den socialt udsatte bygger på evidensbaseret viden om socialt udsattes komplekse sundhedsmæssige og sociale problemstillinger samt indsigt i kompleksiteten i at være afhængig af et rusmiddel.

Der tages hensyn til den enkelte patients udfordringer, ressourcer, muligheder for compliance og individuelle sundhedskompetencer samt socialsygeplejerskernes kliniske skøn.

Kontakt

Jane Skov
Tlf. 21 63 23 32
jakjns@rm.dk

Lotte Bolding
Tlf. 40 43 60 87
lot.bol@rm.dk

Lotte Storgård
Tlf. 30 44 49 60
lostor@rm.dk

Telefontid på hverdage fra kl. 8.00-14.00.

Send også gerne en mail til vores funktionspostkasse på he.midt.socialsygeplejerskerne@rm.dk.