Om staben

Økonomi og Plan varetager hospitalets budget

Økonomi og Plan servicerer hospitalsledelsen, afdelingsledelser og serviceområder inden for økonomi, aktivitet, budget og planlægning.

Staben varetager:

 • Budgetopfølgning og konsulentbistand inden for både økonomi- og aktivitetsdelen, samt patientregistreringsmæssige spørgsmål
 • Indberetning og opdatering af hospitalets budget

Derudover udfører vi daglige regnskabsmæssige opgaver, herunder:

 • Support af økonomisystemet og kørsels App
 • Fakturakontering
 • Behandling af debitorfakturaer
 • Afregning af kurser og tjenesterejser.

Ledelse

Økonomi- og Planchef Leif P. Christensen

Leif P. Christensen

Økonomi- og Planchef

Telefon: 78 44 14 15

Medarbejdere

Alexandrina A. Grosen

Alexandrina A. Grosen

Økonomi- og Plankonsulent

Telefon: 78 44 14 13

Skriv til Alexandrina

Arbejdsområder

 • Karkirurgi, Kirurgi og Regional Specialtandpleje
 • Kræftpakker
Camilla Hasle Blomquist

Camilla Hasle Blomquist

Økonomikonsulent

Skriv til Camilla

Arbejdsområder

 • Regionshospitalet Hammel Neurocenter
 • Diagnostisk Center
Cecilie Marie Skovmose Sølvsten

Cecilie Marie Skovmose Sølvsten

Økonomi- og Plankonsulent

Telefon: 51 71 12 55

Skriv til Cecilie

Arbejdsområder

 • Diagnostisk Center og Medicinsk Afdeling
 • Vaccinationscentrene
 • Bagstopperfunktion i Kardiologi, Friklinik for Kardiologi
 • Diabetesteknologi
Christine Birket

Christine Birket

Økonomi- og Plankonsulent

Telefon: 51 26 11 86

Skriv til Christine

Arbejdsområder

 • Radiologi og Ortopædkirurgi
 • Udrednings- og behandlingsret
 • Kræftpakker
 • Data
 • Privathospitaler
 • Udskudt aktivitet
Claus Møller Laustsen

Claus Møller Laustsen

Økonomi- og Plankonsulent

Telefon: 78 44 14 08 

Skriv til Claus

Arbejdsområder

 • Center for Planlagt Kirurgi og Diagnostisk Center
 • Aktivitetsdata, DRG og fordelingsregnskab
 • Budgetlægning og økonomistyring/opfølgning for HE Midt samlet
 • Transformation (forandringsvej i HE Midts virksomhedsgrundlag)
Daniel Schneider Sørensen

Daniel Schneider Sørensen

Økonomi- og Plankonsulent

Telefon: 29 35 11 98 

Skriv til Daniel

Arbejdsområder

 • Kontaktperson for Midt transport
Dorthe Ryberg

Dorthe Ryberg

Økonomikonsulent

Telefon: 78 44 14 50

Skriv til Dorthe

Arbejdsområder

 • Røntgen og Skanning, Blodprøve og Biokemi, Fysiologi og Patologi og Regional Specialtandpleje
 • Forskningscenter Foulum
 • Administrativ håndtering af patienter uden dansk folkeregisteradresse
Hanne Dalgaard

Hanne Dalgaard

Chefkonsulent

Telefon:  78 44 14 04

Skriv til Hanne

Arbejdsområder

 • Akutafdelingen
 • Akutområdet
 • Beredskabsområdet
 • Specialeplanlægning  

Helle Gjørtler Lauritzen

Økonomi- og Plankonsulent

Telefon: 78 44 14 12 

Skriv til Helle

Arbejdsområder

Arbejdsområder:

 • Fagligt ansvarlig for regnskabsfunktionen
 • Forskningsområdet
 • Sagsbehandler ift. diverse drifts- og planlægningsopgaver
 • Produktivitetsmåling
Henriette Eriksen

Henriette Eriksen

Økonomikonsulent

Telefon: 78 44 14 41

Skriv til Henriette

Arbejdsområder

 • Akutafdelingen, Børn & Unge og Neurologi
 • Administrativ håndtering af patienter uden dansk folkeregisteradresse
Izabela Jakowczuk

Izabela Jakowczuk

Økonomikonsulent

Telefon: 78 44 14 00

Skriv til Izabela

Arbejdsområder

 • Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme
 • Kursus- og uddannelsespuljer
Jonas Rafn Jensen

Jonas Rafn Jensen

Økonomi- og Plankonsulent

Telefon: 78 44 14 14 

Skriv til Jonas

Arbejdsområder

 • Neurologi og Hammel Neurocenter
 • Generel økonomistyring på afdelings-/centerniveau
 • Takster og samarbejde vedrørende højt specialiserende funktioner

Katja Vedsted Rasmussen

Økonomi- og Plankonsulent

Skriv til Katja

Arbejdsområder

 • Blodprøver og Biokemi samt Hjertesygdomme
 • Beredskabsområdet
 • Privathospitaler
Katrine Gimm

Katrine Gimm

Økonomi- og Plankonsulent

Telefon: 78 44 14 16

Skriv til Katrine

Arbejdsområder

 • Blodprøver og Biokemi
 • Kontaktperson for det tværsektorielle samarbejde i Midtklyngen
 • Samarbejde med kommuner og almen praksis
 • Udvikling af det nære sundhedsvæsen
 • Samarbejde omkring Skive Sundhedshus
Kenneth Flesborg Rasmussen

Kenneth Flesborg Rasmussen

Økonomi- og Plankonsulent

Telefon: 78 44 14 06 

Skriv til Kenneth

Arbejdsområder

 • Kvindesygdomme og Fødsler, Patologi og Fysiologi
 • Medico-teknisk apparaturpuljer  
Lene Kallestrup Kristensen

Lene Kallestrup Kristensen

Økonomikonsulent

Telefon: 78 44 14 33

Skriv til Lene

Arbejdsområder

 • Kvindesygdomme & Fødsler og MidtTransport
 • Digitalisering og optimering
Lisbeth Øgaard Jørgensen

Lisbeth Øgaard Jørgensen

Økonomikonsulent

Telefon: 78 44 14 35 

Skriv til Lisbeth

Arbejdsområder

 • Center for planlagt Kirurgi og Ortopædkirurgi
 • Vaccinationscentrene
 • Parkeringsforhold ved Regionshospitalet Viborg
 • Patientdeposita og Skifteretssager
Martin Nørgaard Frederiksen

Martin Nørgaard Frederiksen

Økonomi- og Plankonsulent

Telefon: 78 44 14 37

Skriv til Martin

Arbejdsområder

 • Operation og Intensiv samt Børn og Unge
 • Operationsområdet på Regionshospitalet Viborg
 • Sikker OP Flow
 • Parkeringsforhold på Regionshospitalet Silkeborg
Mette Holmkær Kiil

Mette Holmkær Kiil

Specialkonsulent

Telefon: 78 44 14 17

Mobil: 40 31 18 22

Skriv til Mette

Arbejdsområder

 • Servicecenteret samt Byggeri og Projekt
 • Byggeri- og anlægsområdet
 • Parkering, Regionshospitalet Viborg
Rikke Hjorth Sørensen

Rikke Hjorth Sørensen

Økonomikonsulent

Telefon: 78 44 20 11

Skriv til Rikke

Arbejdsområder

 • Servicecenteret, Administrationen, byggeri og Projekt
 • Anlægsprojekter
 • Boliger og husleje
 • Fællesområdet
Thorkil B. Mogensen

Thorkil B. Mogensen

Vicekontorchef

Telefon: 78 44 14 03 

Skriv til Thorkil

Arbejdsområder

 • Kontoplan
 • Budget
 • Budgetopfølgning
 • Regnskab
Tina Mikkelsen

Tina Mikkelsen

Økonomikonsulent

Telefon: 78 44 14 30

Skriv til Tina

Arbejdsområder

 • Kirurgi, Karkirurgi, Operation & Intensiv
 • Tolkebistand
 • Ilt og el/vand refusion
 • IV Afregning

Kontakt

Adresse

Økonomi og Plan
Administrationen
Heibergs Alle 2K, etage 3
8800 Viborg