Om staben

Økonomi og Plan varetager hospitalets budget

Økonomi og Plan servicerer hospitalsledelsen, afdelingsledelser og serviceområder inden for økonomi, aktivitet, budget og planlægning.

Staben varetager:

 • Budgetopfølgning og konsulentbistand inden for både økonomi- og aktivitetsdelen, samt patientregistreringsmæssige spørgsmål
 • Indberetning og opdatering af hospitalets budget

Derudover udfører vi daglige regnskabsmæssige opgaver, herunder:

 • Support af økonomisystemet og kørsels App
 • Fakturakontering
 • Behandling af debitorfakturaer
 • Afregning af kurser og tjenesterejser.

Ledelse

Leif P. Christensen

Økonomi- og Planchef


Telefon: 78 44 14 15
leif.p.christensen@midt.rm.dk

Medarbejdere

Alexandrina A. Grosen

Økonomi- og Plankonsulent


Telefon: 78 44 14 13
a.grosen@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Kirurgi
 • Den Regionale Specialtandpleje

Arbejdsområder:

 • Økonomi- & aktivitetsstyring
 • Kræftpakker - Tværgående arbejdsområder
 • Tarmkræftscreening
 • Kapacitets-, planlægning og udvikling
 • Sekretariatsbetjening -Driftsråd for mammaradiologi og kirurgi

Christine Birket

Økonomi- og Plankonsulent


Telefon: 78 44 14 10
christine.birket@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Ortopædkirurgi
 • Røntgen og Skanning

Arbejdsområder:

 • Tværgående radiologi
 • Udrednings- og behandlingsret (UBR)
 • Privathospitaler
 • Kræftpakker
 • Økonomi- & aktivitetsstyring

Claus Møller Laustsen

Økonomi- og Plankonsulent 


Telefon: 78 44 14 08 
claulaus@rm.dk

Kontaktperson for: 

 • Center for Planlagt Kirurgi
 • Covid-19 Test og Vaccinationscentre HE Midt

Arbejdsområder:

 • DRG
 • Fordelingsregnskab 
 • Økonomi- & aktivitetsstyring 
 • Kommunal medfinansering
 • Transformation/reduktion af amb. aktivitet 

Daniel Schneider Sørensen

Økonomi- og Plankonsulent

ADM_Økonomi-og-Plan_Daniel-Schneider-Sørensen_DSC2056_hjemmeside.jpg

Telefon: 29 35 11 98 
DAISER@rm.dk

Kontaktperson for:

 • MidtTransport

Ansvarsområder:

 • MidtTransport

Dorthe Ryberg

Økonomikonsulent


Telefon: 78 44 14 50
dortcr@rm.dk

Kontaktperson for:

 • Røntgen og Skanning
 • Blodprøver og Biokemi
 • Fysiologi
 • Patologi
 • Forskningscenter Foulum
 • Regional Specialtandpleje

Arbejdsområder:

 • Legater
 • Bilpark, MidtTransport, taxa og fragt
 • Afregning bedemænd
 • Administrativ håndtering af patienter uden dansk folkeregistreringsadresse
 • Foulum
 • Sygepleje Forskning

Frederikke Margrethe L. Bjerg

Økonomi- og Plankonsulent

ADM_Økonomi-og-Plan_Frederikke-Magrethe-Lundgaard_DSC2047_hjemmeside.jpg

Telefon: 51 71 12 55 
FRBJER@rm.dk

Kontaktperson for:

 • Medicinsk Afdeling
 • Hjertesygdomme

Ansvarsområder:

 • Steno Diabetscenter Århus

Hanne Dalgaard

Chefkonsulent


Telefon: 78 44 14 04 
hangar@rm.dk

Kontaktperson for:

 • Akutafdelingen

Arbejdsområder:

 • Akutområdet
 • Specialeplanlægning
 • Beredskab
 • Økonomi- & aktivitetsstyring

Helle Gjørtler Lauritzen

Økonomi- og Plankonsulent


Telefon: 78 44 14 12 
hellat@rm.dk

Kontaktperson for:

 • Administrationen

Arbejdsområder:

 • Fagligt ansvarlig for regnskabsfunktionen
 • Forskningsområdet
 • Sagsbehandler ift. diverse drifts- og planlægningsopgaver
 • Produktivitetsmåling

Henriette Eriksen

Økonomikonsulent


Telefon: 78 44 14 41
hennis@rm.dk

Kontaktperson for:

 • Akutafdelingen
 • Børn og Unge
 • Neurologi

Arbejdsområder:

 • Statusattester
 • Administrativ håndtering af patienter uden dansk folkeregistreringsadresse

Jonas Rafn Jensen

Økonomi- og Plankonsulent


Telefon: 78 44 14 14 
jonjen@rm.dk

Kontaktperson for:

 • Hammel Neurocenter
 • Neurologi

Arbejdsområder:

 • Økonomi- og aktivitetsstyring
 • Kapacitetsplanlægning
 • Økonomisk analyse og rådgivning
 • Forskningsstatistik
 • Højt specialiseret funktioner

Katrine Gimm

Økonomi- og Plankonsulent


Telefon: 78 44 14 16 
katgim@rm.dk

Kontaktperson for:

 • Det tværsektornelle samarbejde i Midtklyngen

Arbejdsområder:

 • Samarbejde med almen praksis og kommuner
 • Sundhedsaftalen
 • Udvikling af det nære sundhedsvæsen
 • Samarbejde omkring Skive Sundhedshus

Kenneth Flesborg Rasmussen

Økonomi- og Plankonsulent


Telefon: 78 44 14 06 
kenneth.flesborg.rasmussen@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Kvindesygdomme og Fødsler
 • Patologi
 • Fysiologi

Arbejdsområder:

 • Sagsbehandler vedr. medico-tekniske apparaturpuljer
 • Økonomi- og aktivitetsstyring

Kirsten Laursen

Økonomikonsulent


Telefon: 78 44 14 00 
kislur@rm.dk

Kontaktperson for:

 • Medicinsk Afdeling
 • Hjertesygdomme

Arbejdsområder:

 • Mellemregional afregning
 • Administrativ håndtering af patienter uden dansk folkeregistreringsadresse
 • Administration af puljer til længerevarende kurser / efter- og videreuddannelse
 • Patientkørsel

Lene Kallestrup Kristensen

Økonomikonsulent


Telefon: 78 44 14 33 
Lene.Kristensen@rm.dk

Kontaktperson for:

 • Kvindesygdomme og Fødsler
 • MidtTransport

Arbejdsområder: 

 • Debitorfakturaer fra HR
 • Digitalisering

Lisbeth Øgaard Jørgensen

Økonomikonsulent 


Telefon: 78 44 14 35 
lisjor@rm.dk

Kontaktperson for:

 • Center for Planlagt Kirurgi
 • Ortopædkirurgi
 • Lægevagten
 • Covid-19 Test- & Vaccinationscentre HE Midt

Ansvarsområder:

 • Afstemning af statuskonti/Bank
 • E-doc-superbruger
 • Elevvejleder
 • Kassefunktion og Mobilepay
 • Patientdeposita og Skifteretssager
 • Sekretær for Økonomi- og Planchef
 • Parkering RH Viborg
 • Kvalitetsnøgleperson for Økonomi og Plan

Lone Blåberg Sørensen

Økonomi- og Plankonsulent


Telefon: 78 44 14 40
lone.blaaberg.sorensen@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Diagnostisk Center
 • Blodprøver og Biokemi

Arbejdsområder:

 • Privathospitaler
 • Udrednings- og behandlingsret (UBR)
 • Afvikling af udskudt aktivitet
 • DRG
 • Kommunal Medfinansiering
 • Kontaktperson ift. udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg

Martin Nørgaard Frederiksen

Økonomi- og Plankonsulent


Telefon: 78 44 14 37
marfre@rm.dk

Kontaktperson for:

 • Operation og Intensiv
 • Børn og Unge

Ansvarsområder:

 • Operationsområdet på Regionshospitalet Viborg
 • Sikkert OP Flow på HEM
 • Udefunktioner
 • Parkeringsforhold på RH Silkeborg
 • Økonomi- & aktivitetsstyring

Mette Holmkær Kiil

Specialkonsulent


Telefon: 78 44 14 17 / 40 31 18 22
mette.kiil@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Servicecentret
 • Byggeri & Projekt

Ansvarsområder:

 • Parkering, Regionshospitalet Viborg
 • Byggeri- og anlægsområdet
 • MidtTransport for Hospitalsenhed Midt
 • Flytteudgifter
 • Økonomi- & aktivitetsstyring
 • Kontrakter ift. Test- og vaccinationscentre

Rikke Hjorth Sørensen

Økonomikonsulent


Telefon: 78 44 20 11
rikke.hjorth.soerensen@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Servicecentret
 • Administrationen
 • Boliger
 • Projektafdelingen
 • Tillidsmandsafsnittet

Ansvarsområder:

 • Telefoni/telefonbestilling
 • Anlægsprojekter
 • Projekter - Byggeri og Projekt
 • Husleje
 • Ejendomsskat
 • Afregning fællesområdet

Thorkil B. Mogensen

Vicekontorchef


Telefon: 78 44 14 03 
thomog@rm.dk

 

Arbejdsområder:

 • Budget og økonomisk styring for hospitalsenhed Midt
 • Økonomi- og aktivitetsopfølgning, og rapportering
 • Økonomisk analyse
 • Flytteudgifter
 • Anlægsbudget

Tina Mikkelsen

Økonomikonsulent


Telefon: 78 44 14 30
tina.mikkelsen@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Kirurgi
 • Operation og Intensiv

Arbejdsområder:

 • Hjælpemiddelområdet
 • Tolkebistand
 • Afregning af kurser - Medicinsk og Hjertesygdomme
 • Afregning af ilt
 • Bandagist
 • Dialysepatienter - afregning af el/vand
 • Momsafregning
 • Afregning af IV

Karina Sofia Grove Kristensen

Økonomikonsulent

ADM_Økonomi-og-Plan_Karina-Kristensen_DSC5249_hjemmeside.jpg

Telefon:7844 1434

KASOKI@rm.dk

Kontaktperson for:

 • Diagnostisk Center
 • Hammel Neurocenter

Majbritt Thorup Allermann

Kontorelev


Telefon: 78 44 14 36
Maalle@rm.dk

Kontaktperson for:

 • Administrationen

Kontakt

Adresse

Økonomi og Plan
Administrationen
Heibergs Alle 2K, etage 3
8800 Viborg