Om staben

HR servicerer hospitalsledelsen, afdelings- og centerledelser og medarbejdere om løn- og personaleforhold, uddannelse og arbejdsmiljø.

Staben er opdelt i tre teams, henholdsvis HR Personale og Forhandling, HR Løn, og HR Uddannelse og arbejdsmiljø.

HR Løn

HR Løn rådgiver og beskæftiger sig med generelle og specifikke løn- og personaleadministrative forhold.

Blandt de primære opgaver er:

 • Løn og ansættelse, herunder lønudbetaling
 • Overenskomstfortolkning
 • Rekruttering, herunder stillingsannoncer
 • Forhandling af lokalaftaler og lønforhandling
 • Lønbudgetter og lønskøn
 • Ressourcestyring
 • Personalepolitiske statistikker og nøgletal
 • Digitalisering af processer.

HR Personale og forhandling

HR Personale rådgiver hospitalsledelsen, centerledelser og afdelingsledelser om generelle og specifikke løn- og personaleadministrative.

De primære arbejdsområder er:

 • Lønforhandlinger
 • Nærvær-fravær, politik og opfølgning
 • Organisations- og kompetenceudvikling
 • Strategiske indsatsområder, herunder rekruttering og trivsel
 • Rådgivning i forbindelse med personalesagsbehandling
 • Onboarding
 • Rekruttering af udenlandske medarbejdere
 • Overenskomstfortolkning og rådgivning.

HR Uddannelse og arbejdsmiljø

HR Uddannelse rådgiver hospitalsledelsen, center- og afdelingsledelser om grund-, efter- og videreuddannelse samt kompetenceudvikling.

De primære områder er:

 • Strategiske indsatsområder i relation til klinikkens pædagogik og didaktik
 • Organisations- og kompetenceudvikling, samt puljer til leder-, efter- og videreuddannelse
 • Sparring, vejledning og uddannelse af kliniske vejledere m.fl.
 • Simulation og debriefing bl.a. i Læringscenter Midt
 • Koordinering af uddannelsespladser
 • Koordinering ifm. internationale studerende
 • Opfølgning på studenterevalueringer
 • Fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Ledelse

Julie Witt Julie Witt

Julie Witt

HR-chef

Tlf. 24 75 92 15

Kontakt

HR
Heibergs Allé 2K, etage 5 
8800 Viborg

Tlf. 78 44 12 00

Send mail til HR