Farmaceutuddannelsen

Studieophold på Hospitalsenhed Midt

Hospitalsapoteket Hospitalsenhed Midt har siden 1998 haft farmaceutstuderende.

Vi tilbyder et studieophold med fokus på klinisk farmaci og kvalitetsarbejde.

Apotekets farmaceuter udfører patientspecifik klinisk farmaci på forskellige afdelinger og det får den studerende mulighed for at deltage i.

 

                    


Udover at indgå i det daglige apoteksarbejde, består studieopholdet i løsning af særlige opgaver, studiebesøg og udstationering. Studerende på hospitalsapotek udstationeres mindst 3 uger på et privatapotek.

Studieophold på apotek eller sygehusapotek er obligatorisk, hvis den studerende ønsker at arbejde på apotek som færdiguddannet farmaceut.

Hospitalsapoteket Region Midtjylland

Du kan læse om Hospitalsapoteket på www.hospitalsapoteket.rm.dk

Kontakt

Sofie Paarup Kirkeby Herping

Farmaceut og vejleder

Tlf. 78 44 32 05

Skriv til Sofie