Efter- og videreuddannelse af sygeplejersker er nødvendigt og ønsket. Både udvikler det kvaliteten i sygeplejen og styrker kvaliteten i samarbejdet om sammenhængende behandlings-, pleje- og rehabiliterings forløb.

I kompetenceudviklingen er der fokus på faglige kompetencer, relations kompetence, forandrings kompetence og lærings kompetence. 

Efter- og videreuddannelse af sygeplejersker medvirker også til et dynamisk og attraktivt arbejdsmiljø, hvor uddannelse indgår, som en naturlig del af hele arbejdslivet. 

Efter- og videreuddannelse kan tilrettelægges som led i en strategisk indsats på hele hospitalet eller i det speciale man er ansat. Det kan også være på baggrund af en individuel udviklingsplan, som aftales mellem den enkelte sygeplejerske og nærmeste leder i forbindelse med MUS.

Internt på Hospitalsenhed Midt er der mulighed for at:

  • deltage i korterevarende kurser udbudt af HE Midts interne Kursusudvalg
  • deltage i kurser udbudt af Region Midtjylland -  Plan2learn

Eksternt benytter Hospitalsenhed Midt sig af en bred vifte af efter- og videreuddannelses tilbud fra VIA, Universiteter og relevante andre kursusudbydere. 

Kontakt

Inge Pinholt

Uddannelseskonsulent 

Tlf. 78 44 12 36

Skriv til Inge