Efter- og videreuddannelse af social- og sundhedsassistenter er nødvendigt og ønsket. Både for at udvikle kvaliteten i  sygeplejen og rehabiliteringen af patienter, som indlægges eller behandles ambulant på Hospitalsenhed Midt og for at sikre et dynamisk og attraktivt arbejdsmiljø.

Overordnet  kan efter- og videreuddannelse tilrettelægges med sigte på en generel strategisk indsats på hele hospitalet eller indenfor de respektive specialer, eller som resultat af en individuel udviklingsplan, som er udarbejdet i forbindelse med MUS mellem den enkelte social- og sundhedsassistent og nærmeste leder.

Efter- og videreuddannelse indgår som én af flere muligheder i kompetenceudviklingen af den enkelte social- og sundhedsassistent. Læs mere om mulighederne for:

Kontakt

Inge Pinholt

Uddannelseskonsulent 

Tlf. 78 44 12 36

Skriv til Inge