Uddannelsen er en overbygning til ambulancebehandleruddannelsen, og paramedicineren har derfor altid ansvaret for behandlingen.

Eleven skal have fungeret som ambulancebehandler i minimum 3 år, før eleven kan blive uddannet paramediciner.

Uddannelsen veksler mellem skole, oplærings på hospitalet og køreoplæring. Den varer i alt 5 uger fordelt over en periode på 11 uger.

Eleven tager uddannelsen i Aalborg på UCN.

Læs mere om uddannelsen hos Falck

Christine Hald Videbæk

Uddannelsesansvarlig 

Tlf. 21 68 02 15 

Skriv til Christine