230822-Central-køkken_DSC5477_landskab.jpg

Ernæringsassistentuddannelsen er en 2,5 årig lønnet erhvervsuddannelse, der kan påbegyndes efter at have gennemført GF2-prøven på en godkendt erhvervsskole. Uddannelsesforløbet veksler mellem undervisning på henholdsvis skole og oplæringssted.

Uddannelsen er rettet mod den praktiske hverdag i et køkken, hvor vi tilbereder mad fra bunden under hensynstagen til årstid, økologi og bæredygtighed.

Skoleperioderne indeholder både almene fag og mere specialiserede som fødevarelære, produktionshygiejne, ernæringslære og diætetik.

I HE Midt Køkken ansætter vi hvert år 2-3 ernæringsassistentelever med ansættelse pr. 1. februar eller 1. september. Det betyder, at vi altid har 1.- og 2.-års elever fordelt, så de skiftevis er på skole eller i oplæring.

Der er i oplæringstiden tilknyttet en mentor samt oplæringsvejleder, som er ansvarlig for elevens praktiske læretid, og som løbende har kontakt og dialog med eleven.

Den praktiske del af elevtiden har til formål at skærpe de praktiske kompetencer samt skabe sammenhæng mellem teori og praksis.

Eleven skal gennem hele oplæringsforløbet udarbejde relaterede opgaver, der skal godkendes af oplæringsvejlederen.

Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve på sidste skoleperiode.

Læs mere om uddannelsen til ernæringsassistent

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Kontakt

Karin Damsgaard

Personaleansvarlig
HE Midt Køkken

Tlf. 78 44 22 19 

Skriv til Karin