Bager

Bageruddannelsen er en 3½ årig lønnet erhvervsuddannelse, som kan påbegyndes efter at have gennemført GF2 på en godkendt erhvervsskole. Uddannelsesforløbet veksler mellem undervisning på henholdsvis skole og praktiksted.

Uddannelsen er rettet mod den praktiske hverdag i et bageri med alle former for tilvirkning af brød og kager til både patienter og personale. Andelen af økologiske råvare i bageriet udgør 80 %, hvor håndværk, kvalitet og bæredygtighed er altafgørende for et godt resultat.

I He Midt Køkken ansætter vi en bagerlærling ca. hvert 2. år, så vi hele tiden har 2 lærlinge ansat, med forskydning i læretiden. Uddannelsesforløbet veksler mellem skole og praktik.

Der er i praktiktiden tilknyttet en mentor samt praktikvejleder, som er ansvarlig for lærlingens praktiske læretid, og som løbende har kontakt og dialog med lærlingen.

Den praktiske del af læretiden har til formål at skærpe de praktiske kompetencer samt skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Lærlingen skal gennem hele praktikforløbet oparbejde rutiner og teknikker, under hensynstagen til planlagte temaer på skolen.

Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve på sidste skoleperiode.

Her kan du læse mere om uddannelsen til bager

Karin Damsgaard

Personaleansvarlig
HE Midt Køkken

Tlf. 78 44 22 19 

Skriv til Karin