3F

Jane Dam


FTR
Telefon: 20 33 56 97
Mail: jandamni@rm.dk 

DJØF og DM

Katrine Gimm


FTR
Telefon: 78 44 14 16
Mail: katrine.gimm@midt.rm.dk  

DSR

Trine Balker


FTR
Telefon: 20 13 65 97
Mail: trine.balker@midt.rm.dk

Sidsel Hall


FTR suppleant og TR
Telefon: 40 42 63 70
Mail: Sidsel.Hall@viborg.rm.dk

dBio

Lene Thorbjørnsen


FTR og TR
(HMU næstformand/formand KU)
Telefon: 20 54 44 09/78 44 34 04
Mail: Lene.Thorbjoernsen@midt.rm.dk

Ergo

Lene Engelbrecht


FTR
Telefon: 24 92 61 69
Mail: lenelars@rm.dk

Ernæringsassistenter 

Gitte Kirkelund Nielsen


TR for ernæringsassistenter i centralkøkkenet på Hospitalsenhed Midt
Telefon: 78 44 22 00

FOA

Lotte Christensen


FTR og TR 
(Næstformand KU)
Telefon: 21 29 67 66
Mail: liselchr@rm.dk

Pia Hansen


FTR suppleant og TR
Telefon: 20 13 73 25
Mail: piabauch@rm.dk

Fys

Helen Kragh


FTR og TR
Telefon: 78 44 38 11
Mail: helen.kragh@rm.dk

HK

Mette Højbjerg Skjødt


FTR og TR 
Telefon: 20 56 76 01
Mail: metskd@rm.dk

Ellen Marie Højgaard Nymann


FTR suppleant og TR
Telefon: 78 44 11 04
Mail: ellen.nymann@midt.rm.dk

Jordemoderforeningen

Tine Risom


TR
Telefon: 78 44 58 00
Mobil: 22 91 31 43
Mail: tineriso@rm.dk

YL

Anne Zahrtmann Møller


FTR
Telefon: 78 44 55 29
Mobil: 50 96 87 93
Mail: he.midt.ftr.yl@rm.dk