3F

Rikke Andersen


FTR

Telefon: 20 33 56 97
E-mail: rinand@rm.dk

DJØF og DM

Katrine Gimm


FTR

Telefon: 78 44 14 16
E-mail: katrine.gimm@midt.rm.dk  

DSR

Trine Balker


FTR

Telefon: 20 13 65 97
E-mail: trine.balker@midt.rm.dk

Sidsel Hall


FTR suppleant og TR

Telefon: 40 42 63 70
E-mail: Sidsel.Hall@viborg.rm.dk

Sissel Sørine Jørgensen

FTR_Sissel-Sørine-Jørgensen_DSC6610_hjemmeside.jpg

FTR. 2. Suppleant

Telefon: 30691361

Mail: sissschu@rm.dk

dBio

Lene Thorbjørnsen


FTR og TR
HMU næstformand/formand KU

Telefon: 20 54 44 09/78 44 34 04
E-mail: Lene.Thorbjoernsen@midt.rm.dk

Ergo

Lene Engelbrecht


FTR

Telefon: 24 92 61 69
E-mail: lenelars@rm.dk

Ernæringsassistenter 

Frederik Dürr Jensen

TR for ernæringsassistenter i Centralkøkkenet

Telefon: 78 44 22 00

FOA

Lotte Christensen


FTR og TR 
Næstformand KU

Telefon: 21 29 67 66
E-mail: liselchr@rm.dk

Pia Hansen

FTR suppleant og TR

Telefon: 20 13 73 25
E-mail: piabauch@rm.dk

Fys

Helen Kragh


FTR og TR

Telefon: 78 44 38 11
E-mail: helen.kragh@rm.dk

HK

Mette Højbjerg Skjødt


FTR og TR

Telefon: 20 56 76 01
E-mail: metskd@rm.dk

Ellen Marie Højgaard Nymann


FTR suppleant og TR

Telefon: 78 44 11 04
E-mail: ellen.nymann@midt.rm.dk

Jordemoderforeningen

Tine Risom


TR

Telefon: 78 44 58 00
Mobil: 22 91 31 43
E-mail: tineriso@rm.dk

YL

Tue Kruse Rasmussen

FTR

Mobil: 26 83 96 66
E-mail: he.midt.ftr.yl@rm.dk