Hvad er et systematisk review?

Systematiske reviews er undersøgelser, der samler og opsummerer den tilgængelige evidens i et forsøg på at besvare et specifikt klinisk spørgsmål. Evidensen kommer ofte fra publicerede randomiserede kliniske forsøg, fordi denne type forsøg bedst sikrer mod systematiske fejl i vurderingen af gavnlige og skadelige virkninger af en behandling. Det er ikke alle kliniske spørgsmål, som kan undersøges gennem randomiserede klinisk forsøg, men fælles for alle systematiske reviews bør være brugen af en eksplicit systematisk metode til minimering af bias og derved styrkelse af konklusionernes troværdighed.

Systematiske reviews vil ofte indeholde, men må ikke forveksles med, meta-analyser. Meta-analyser er statistisk analyse af resultaterne fra forskellige kliniske forsøg, hvor resultaterne er tilstrækkelig sammenlignelige. I modsat fald vil et systematisk review i stedet beskrive resultaterne fra de enkelte forsøg hver for sig

Hvorfor udarbejde et systematisk review?

Databasen PubMed alene indeholder over 36 millioner referencer til biomedicinsk litteratur fra mere end 5.600 videnskabelige tidsskrifter.

Det er usandsynligt, at man har tid og mulighed for at finde, vurdere og inkorporere evidensen fra disse artikler i daglige kliniske beslutninger, hvilket er grunden til, at teams over hele verdenen går sammen om at udarbejde disse oversigter over litteraturen.

Trin-for-trin guide til systematisk review

Hvad kan vi i Fagbibliotek hjælpe med?

  • Sparing og vejledning på den systematiske litteratursøgning.
  • Fremskaffe fuldtekst artikler, som der ikke er direkte adgang til på hospitalet.
  • Vejledning og undervisning i referenceprogrammet EndNote. Du kan allerede nu finde vores "Kom godt i gang" vejledninger her på hjemmesiden

Kontakt

Telefon

  • 78 44 13 50

E-mail

Vær opmærksom på, at almindelig e-mail ikke er egnet til fortrolige oplysninger. 

Send e-mail til: fagbibliotek@midt.rm.dk

Åbningstider

Mandag - fredag: Kl. 9-15

Adresse

Fagbibliotek 
Heibergs Alle 2K, etage 2
8800 Viborg 

Medarbejdere

Find medarbejder i Fagbiblioteket

Nyt fra Fagbibliotek

Tilmeld nyhedsbrev

Find alle vores nyhedsbreve her