Om forskningen

Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg er en intern medicinsk afdeling, hvor følgende specialer er repreæsenteret:

  • Endokrinologi
  • Gastroenterologi
  • Nefrologi
  • Infektionsmedicin
  • Geriatri
  • Lungemedicin.

Afdelingen har valgt at prioritere og er i færd med at opbygge en særlig forskningsenhed indenfor multisygdom (Research Unit for Multidisease – RUM).

Læs mere om Forskningsenhed for Multisyge her

Afdelingen har en række forskerinitierede projekter særligt inden for endokrinologi, nefrologi og infektionsmedici. Afdelingen samarbejder med forskellige afdelinger både i forbindelse med ph.d. projekter og mindre forskningsprojekter. I afdelingen foregår undersøgelser af tværsektorielt samarbejde særligt hos patienter med sukkersyge.

Kontakt

Else Randers

Overlæge, ph.d, ekstern lektor

Telefon: 78 44 70 29

Send e-mail til: Else.Randers@rm.dk