Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Skive, har en lang tradition for kvalitetssikring, klinisk forskning og deltagelse i såvel national som internationale studier. Det er én af grundene til, at klinikken er blandt de bedste i Danmark til behandling af ufrivillig barnløshed – med implementering af nye, evidensbaserede behandlingsmetoder. Forskning er således en fuldt integreret del af klinikken og vi tilbyder de nyeste fremskridt indenfor fertilitetsbehandling.

Tilbage i 2013 blev der etableret et forskningsprofessorat for området i Region Midtjylland, i samarbejde med Aarhus Universitet. Med ansættelse af Professor Peter Humaidan, fik klinikkens i forvejen høje forskningsaktivitet et stort løft, bl.a. med tilknytning af ph.d. studerende og forskningsårsstuderende.

Formålet med Fertilitetsklinikkens forskning:

 • Bedre graviditetsresultater / højere fødselsrate med reduceret flerfoldsgraviditet
 • Færre bivirkninger ved hormonel stimulation
  • Reduceret risiko for ovariel hyperstimulation
 • Optimere sikkerhed for patienterne
 • Forbedre patientvenlig behandling
  • Nemmere at tage medicinen
  • Kortere behandlingstid
 • Billigere behandling / samfundsøkonomisk
 • Færre konsultationer / mindre arbejdsfravær