Om forskningen

Vi har en lang tradition for kvalitetssikring, klinisk forskning og deltagelse i såvel nationale som internationale studier. Det er en af grundene til, at klinikken er blandt de bedste i Danmark til behandling af ufrivillig barnløshed – med implementering af nye, evidensbaserede behandlingsmetoder. Forskning er således en fuldt integreret del af klinikken og vi tilbyder de nyeste fremskridt indenfor fertilitetsbehandling.

Formål:

 • Bedre graviditetsresultater/højere fødselsrate med reduceret flerfoldsgraviditet
 • Færre bivirkninger ved hormonel stimulation
  • Reduceret risiko for ovariel hyperstimulation
 • Optimere sikkerhed for patienterne
 • Forbedre patientvenlig behandling
  • Nemmere at tage medicinen
  • Kortere behandlingstid
 • Billigere behandling/samfundsøkonomisk
 • Færre konsultationer/mindre arbejdsfravær

Publikationer og artikler

Fertilitetsklinikkens publikationer og artikler (PURE)