Forskningsfeltet placerer sig solidt blandt et af fire spydspidsområder i HEM´s forskningsplan (forebyggelse af hjerte-karsygdomme (HKS)) samt Region Midts forskning foci: Forskning i folkesygdomme, patientinvolvering, ulighed i sundhed samt tværfaglige og tværsektorielle forløb. Vi sikrer vedholdende opmærksomhed på tidlig opsporing og forebyggelse af manifest HKS samt tværfaglig tilgang til behandling af patienter med kroniske sår. Individualiseret forebyggelse, diagnosticering og behandling er i højsædet.

Datagrundlaget udspringer fra populationsbaserede screeningskohorter, VISP (Viborg Screening Program for HKS og diabetes), ViWoCo (Viborg Women Cohort) og VIVA (Viborg Vascular trail) samt kliniske data fra Karkirugisk regi, inklusiv Sårcenter Viborg, HEM. De indsamlede data dækker: screeningsresultater, spørgeskemabesvarelser og interview. I samtlige databaser er populationen registreret på CPR-nummer, hvilket giver os den unikke mulighed for samkørsel med registerdata.

Desuden har Karkirurgisk Forskning en forskningsbiobank indeholdende blodprøver, urin og vævsprøver. Blodprøverne (citrat, heparin- og EDTA) og urinprøverne stammer fra VIVA og ViWoCo. Vævsprøver er fra vener (+/- varicer) og væg fra abdominalt aorta anurisme (+/- tromber og +/- ruptur).

Vores igangværende projekter præsenteres i vores tre fokusområder:

Kardiovaskulær Epidemiologi, Perfier Vaskulær Sygdom, Patientperspektiv og –involvering.

Kontakt forskningsansvarlig i karkirurgi

Annette Høgh
Forskningsansvarlig overlæge

ANNHOG@rm.dk

Tlf.: 78 44 56 31

 

Marie Dahl
Forskningsansvarlig sygeplejerske

marie.dahl@rm.dk