Om enheden

Forskningsenhed for Multisyge (Research Unit for Multimorbidity) er en tværdisciplinær og tværfaglig forskningsenhed ved Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme på Regionshospitalet Viborg. Forskere tilknyttet forskningsenhed forsker i personer med flere end én kronisk sygdom.

Personer med multisygdom udgør en særlig gruppe, der er kendetegnet ved komplekse problemstillinger. Multisygdom kræver hyppig behandling fra flere medicinske specialer og sektorer. Det giver ofte komplekse behandlingsforløb, som stiller store krav til patientens overblik, ressourcer og evner til at kunne navigere i sundhedsvæsenet.

Forskningsenhed for Multisyges formål er at etablere en forskningsenhed for multisyge borgere på internationalt niveau. Forskningsaktiviteterne i enheden skal bidrage til, at sundhedsvæsenet bedre kan imødekomme multisyges behov for forebyggelse, diagnostik, monitorering, behandling, pleje og rehabilitering.