Forskning i patientforløb mellem sektorer og internt på hospital er et særligt indsatsområde på Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, herunder ofte især med fokus på diagnostik. 

Samtidig sker en løbende udvikling af projekter baseret på innovative ideer. De gøres til genstand for en systematisk dataanalyse, artikelskrivning og bred formidling.

Forskningen er multidisciplinær med en sundhedsvidenskabelig tilgang med biomedicin, epidemiologi samt antropologiske og sundhedsøkonomiske studier. 

Der pågår fortsat udvikling af en forskningsinfrastruktur med datamanagement, registeradgang og statistiker. Det gennemføres i samarbejde med Forskningsenheden for Almen Praksis, Klinisk Epidemiologisk Afdeling (Aarhus Universitet), socialmedicin Marselisborgcentret, Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (DEFACTUM) samt afdelingerne på Universitetshospitalerne i Aarhus, Odense og Aalborg, Bispebjerg, Syddansk Universitet, Esbjerg, Glostrup, Kristiansand (Norge) m.fl.

Kontakt

Tina Rothman Weng
Forskningssekretær

Skriv til Tina

Kvalitets-, Innovations- og Forskningsenheden (KIF)
Regionshospitalet Silkeborg
Falkevej 1L, bygning 8
8600 Silkeborg  

Hjælper med adgang til PURE og hvor du ellers kan hente hjælp omkring forskning i Diagnostisk Center.

HUSK - du finder mange praktiske oplysninger på hjemmesiden Forskning i HE Midt

HUSK - Hospitalsenhed Midt har tilknyttet en fundraiser fra Forskningsstøtteenheden ved Aarhus Universitet, se mere på hjemmesiden Fundraiser - Forskning i HE Midt