Blodprøver i hjemmet

Lukkedage

Der er lukket for mobilkørsel på helligdage samt 1. maj, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, 24. december og 31. december.

Sommerferielukket i uge 30

OBS! Bestillinger til prøvetagning på annoncerede lukkedage bliver annulleret, og der bliver ikke taget telefonisk kontakt til rekvirenten.

Gadefortegnelser

Gadefortegnelserne omfatter Viborg, Silkeborg og Skive.

Hvis du ønsker at søge i PDF-filen - Tryk på "Ctrl og F".

Mobil prøvetagning

Følgende kriterier for anvendelse af mobil prøvetagning er gældende for alle kliniske biokemiske afdelinger i Region Midtjylland.

 • Tilbud om prøvetagning i borgerens eget hjem er en særlig service til de borgere, der har meget vanskeligt ved at komme til prøvetagning på hospitalerne eller hos egen læge selv ved brug af eksisterende transport ordninger. Det kan for eksempel være borgere, der er svært konfuse, smertepåvirkede eller sengeliggende.

 • Ordningen kan ikke bruges i akutte situationer

 • Det er en forudsætning, at prøvetagningstidspunktet er fleksibelt, da besøgene tilrettelægges ugevis. Der kan ikke rekvireres til ønsket dag eller til et bestemt tidspunkt på dagen.

 • Blodprøver og EKG tages på bestemte ugedage, så alle adresser besøges 1 gang ugentligt.

 • Prøvetagningsdag for adressen fremgår af link til gadefortegnelsen. Ordningen omfatter:
  • Silkeborg Kommune samt dele af Favrskov Kommune
  • Viborg Kommune
  • Skive Kommune 
 • Rekvirenten har ansvaret for at informere patienten om, hvilken dato prøvetagningen finder sted og om der er specielle forhold forbundet med prøvetagningen, fx EKG, medicinfaste, urinprøve etc. 
 • Analyser, der kan bestilles, er de samme, som er tilgængelige for lægepraksis
 • Blodprøver skal rekvireres senest 2 hverdage før ønsket prøvetagning
 • Prøvetagning af mobiltjenesten rekvireres i EPJ (som mobiltjenesten)/ webreq (som byforretning) 
 • Dato for prøvetagning skal være den nøjagtige dato (den dag i den uge hvor adressen besøges). Der kan ikke rekvireres blodprøvetagning til bestemte klokkeslæt.
 • Specielle forhold som smitterisiko, adgangsforhold og lignende skal oplyses i feltet "Information til prøvetager"                     
 • Telefonnummer til patienten/kontaktpersonen samt midlertidig adresseændring (midlertidig plads på plejehjem, hospice etc.) skal oplyses i feltet "Rekvisitionskommentar"

 • Blodprøvetagning på børn under 12 år kan ikke rekvireres til prøvetagning med mobiltjenesten med mindre, at der er lavet en særaftale

Kontakt

Sekretariaterne

Viborg og Skive
Tlf. 78 44 34 05 
Telefontid på hverdage fra kl. 7.00-15.00

Silkeborg og Hammel
Tlf. 78 41 81 00
Telefontid på hverdage fra kl. 7.30-14.00

Send mail
Skal du booke en tid eller melde afbud til blodprøvetagning og/eller EKG?

Gå ind på www.booking.rm.dk eller ring på tlf. 78 44 34 20 på hverdage fra kl. 10.00-12.00. 

Har du brug for hjælp til it?

Kontakt vores funktionstelefon på tlf. 21 42 91 28.