Uddannelsessted

Akutafdelingen er uddannelsessted for yngre læger, lægestuderende, sygeplejerskestuderende, lægesekretærelever, social- og sundhedsassistentelever, fysio- og ergoterapeutstuderende radiografstuderende, praktikanter fra forsvaret og redderelever.

Forskning

I Akutafdelingen ønsker vi at være forrest i udviklingen af kvaliteten af vores sundhedsfaglige ydelse til de borgere, vi betjener. Derfor sikrer og fastholder vi kontinuerlig og koordineret kvalitetsudvikling samt løbende evaluering og systematisk monitorering af kvaliteten i afdelingen.

Akutuddannelsen

De fleste læger i afdelingen er uddannede akutlæger og en stor del af de ansatte sygeplejersker er enten uddannede akutsygeplejersker, behandlersygeplejersker under uddannelse eller venter på at komme afsted på uddannelse.

Akutuddannelsen udbydes af Region Midtjylland. Du kan søge uddannelsen, hvis du er læge eller sygeplejerske med ønske om at blive akutlæge, akutsygeplejerske eller behandlersygeplejerske.

Fysio- og ergoterapeuter har også gennemgået akutuddannelsen for terapeuter.

Kontakt Akutafdelingen

Kontakt

Akutafdelingen: 78 44 50 00 

Fysio- og Ergoterapi: 78 44 50 64 

Send sikker e-mail til Akutafdelingen

(åbner borger.dk hvor du skal logge ind med MitID)

Hjælp os ved at skrive navn, CPR-nummer og telefonnummer i mailen, og vi vil svare dig hurtigst muligt.

Adresse 

Heibergs Alle 5B
8800 Viborg 

Parkering P1
Indgang B 

Find vej på Regionshospitalet Viborg