Patologi Viborg servicerer Hospitalsenhed Midt og Regionhospitalet Gødstrup, samt praktiserende læger og speciallæger i de 2 optageområder. Desuden serviceres enkelte afdelinger i Horsens og enkelte praksis i Aarhus og Vejle-Hedensted.

Alle prøver sendes til Patologi, Regionshospitalet Viborg, Heibergs Allé 4, 8800 Viborg

Kun for praksis: Lokationsnummer 579 000 2005 664.