Her finder du Hospitalsenhed Midts virksomhedsgrundlag.

Hospitalsenhed Midt arbejder efter et virksomhedsgrundlag, der er et fælles grundlag for ledelse, drift og udvikling på alle niveauer i organisationen.

Virksomhedsgrundlaget har til formål at skabe klarhed over Hospitalsenhed Midts mission, vision, værdier og mål for både ansatte og eksterne samarbejdspartnere.

I virksomhedsgrundlaget er Hospitalsenhed Midt illustreret som et skib. Skibets master skal karakterisere hvert hospital i Hospitalsenhed Midt. Alle master kan noget hver for sig, og der er brug for dem alle for at drive et godt Hospitalsenhed Midt. Virksomhedsgrundlaget beskriver også kursen for Hospitalsenhed Midt.

Download virksomhedsgrundlaget (pdf)

Hospitalsenhed Midts virksomhedsgrundlag. Skibet

Kursen for Hospitalsenhed Midt

Helhed og sammenhæng i Hospitalsenhed Midt.
Patienten først, medarbejderne altid.

Hjerne hjerte vilje

Vores kompas

Dialog, dristighed, dygtighed

Hjerne, hjerte, vilje

 

Kikkert

Vi sigter efter

 • Vision: 
  Hos os føler patienter sig velkomne og velbehandlede i et integreret sundhedsvæsen
 • Mission: 
  Vi udvikler specialiserede sundhedsydelser, hvor patienterne oplever sammenhæng og høj faglig kvalitet

søkort

Vores søkort

 • Region Midtjylland
  • Sundheds- og hospitalsplan
  • Målbillede for sundhedsområdet
  • Ledelses- og styringsgrundlag
 • Det nationale kvalitetsprogram

Sømærke

Vores sømærker

 • Vi lykkes gennem stærkere relationer, samarbejde og nysgerrighed på hinanden
 • Vi involverer patienterne og sætter deres egne ressourcer i spil
 • Vi tegner vores hospitalsenhed: akut, elektiv og rehabiliterende med fokus på multisygdom, tværsektorielt samarbejde samt innovative og effektive patientforløb

Skib

Vi sætter sejl

Forandringsveje

 • Kvalitet og forbedring
 • Rekrutering og trivsel
 • Transformation
 • Uddannelse og forskning

Kursen for Hospitalsenhed Midt

Helhed og sammenhæng i Hospitalsenhed Midt.
Patienten først, medarbejderne altid.


Virksomhedsgrundlaget er udviklet i løbet af en toårig strategiperiode fra 2019-2021, hvor medarbejdere og ledere løbende har givet input.

Alle afdelinger og centre arbejder løbende med at implementere og anvende virksomhedsgrundlaget i praksis.

Hospitalsledelsen vil i samarbejde med ledelsesgruppen løbende tilpasse og justere virksomhedsgrundlagets 4 forandringsveje.

Kontakt

Telefon

Hovednummer: tlf. 78 44 00 00

Ring til hovednummeret og få hjælp, hvis du ikke ved, hvor du skal henvende dig, eller hvis du vil have fat i en bestemt person. 

Adresse

Hospitalsenhed Midt
Heibergs Alle 5A
8800 Viborg

Kort, find vej og parkering

 

E-mail

Vær opmærksom på, at almindelig e-mail ikke er egnet til fortrolige oplysninger. 

Send e-mail til: post@midt.rm.dk

Sikker e-mail

Med sikker e-mail sender du via Digital Post, og dine oplysninger er dermed beskyttede.

Hav dit MitID klar.

Send sikker e-mail