Se tilsynsrapporter, der er udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af tilsynsbesøg i Hospitalsenhed Midt.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med behandlingssteder i det offentlige og i det private sundhedsvæsen.

Styrelsen udarbejder en rapport efter hvert tilsyn. I rapporten kan du se, om der er konstateret overtrædelser eller mangler, der har betydning for patientsikkerheden.

 


Blodfortyndende medicin - januar 2023

Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet forhold i forbindelse med blodfortyndende medicin hos Diagnostisk Center på tilsynsbesøg 24. januar 2023, og der er ingen problemer af betydning for patientsikkerheden. 


Ortopædkirurgisk patientforløb - april 2022

Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet forhold i forbindelse med ortopædkirurgisk patientforløb hos Akutafdelingen, Operation og Intensiv samt Ortopædkirurgi på tilsynsbesøg 28. april 2022.

På Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt, er der ingen problemer af betydning for patientsikkerheden:

På Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt, er der ingen problemer af betydning for patientsikkerheden:

På Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt, er der mindre problemer af betydning for patientsikkerheden:

Testcenter Silkeborg - maj 2021

Styrelsen for Patientsikkerhed har ud fra forholdene på tilsynsbesøget 11. maj 2021 vurderet, at der på Testcenter Silkeborg er ingen problemer af betydning for patientsikkerheden:


Det parakliniske område – november 2019

Styrelsen for Patientsikkerhed har 25. november 2019 foretaget sundhedsfaglig tilsyn på det parakliniske område. Tilsynet er foretaget i Medicinsk Afdeling, Børn & Unge, Patologi og Blodprøver & Biokemi. Tilsynet viste, at området opfylder styrelsens mål for patientsikkerhed:


Forløb med tarmslyngpatienter - september 2019

Styrelsen for Patientsikkerhed har 2. september 2019 foretaget et sundhedsfaglig tilsyn på patientforløb omhandlende tarmslyng. Tilsynet er foretaget i Akutafdelingen, Operation & Intensiv og Kirurgi. Tilsynet viste, at patientforløbene opfylder styrelsens mål for patientsikkerhed:


Methotrexat - december 2018

6. december 2018 har der været sundhedsfaglig tilsyn på lægemidlet Methotrexat i Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg. Tilsynet viser, at afdelingen opfylder styrelsen mål: