ERFA Vestdanmark er et erfaringsforum og netværk for hjerneskaderehabilitering. Læs om netværket og find dagsordner, referater og info om kontaktpersoner her.

 

 

Om ERFA Vestdanmark

Formål

Erfaringsforum Vestdanmark er et tværfagligt mødeforum for vestdanske rehabiliteringssteder, der tilbyder neurorehabilitering til borgere med senhjerneskade. Netværket har fokus på brede faglige og organisatoriske emner med henblik på gensidig inspiration, vidensdeling og kvalitetsudvikling.

Deltagere

Enheder i Vestdanmark, der i et væsentligt omfang arbejder med neurorehabilitering i hospitalsregi på alle niveauer. Den enkelte afdeling tilstræbes repræsenteret tværfagligt, med deltagelse af såvel ledelse som fagspecialister.

Indhold

Emner, der har bred tværfaglig/organisatorisk interesse:

  • Information om projekter, forskning og udviklingsarbejde
  • Information om internationalt, nationalt, regionalt udvalgsarbejde
  • Diskussion og sparring i forhold til daglig praksis, faglige standarder og organisatoriske forhold 
  • Nedsættelse af og opfølgning på arbejdsgrupper på tværs af enheder 
  • Opmærksomhed på en ensartet og sammenhængende standard i Danmark.

Form

Møderne afholdes 2 gange årligt kl. 9.45-15.

Mødested er Hammel Neurocenter.

Mødeledelse og referent funktion går på skift mellem de 3 regioner. Der udfærdiges referat efter hvert møde, som udsendes til en kontaktperson fra den enkelte rehabiliteringsenhed. Referatet kommenteres indenfor 14 dage, hvorefter referatet betragtes som godkendt.

Kontaktpersoner

Der er udpeget en kontaktperson for hvert område, se oversigten her:

Dagsordner og referater

Kontakt

Telefon

Ring til hovednummeret og få hjælp, hvis du ikke ved, hvor du skal henvende dig, eller hvis du skal have fat i en bestemt person.

  • 78 41 90 00

Telefonen er åben hele døgnet alle ugens dage.

Adresse

Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Voldbyvej 15A
8450 Hammel

Mail

Du kan sende en mail til os via Digital Post.

Brug MitID til at logge på.

Send mail til Regionshospitalet Hammel Neurocenter