Kompetencecenter for øvre dysfagi er en enhed på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Visionen med kompetencecentret er at understøtte, bidrage og styrke sammenhæng mellem klinisk praksis (udredning/behandling), uddannelse og forskning.

Til gavn for både personer, der lider af øvre dysfagi og deres pårørende samt de forskellige sundhedsprofessionelle, der arbejder med personer med øvre dysfagi.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter har siden 2000 opbygget en stor tværfaglig ekspertise og her allerede flere tilbud til personer med øvre dysfagi både klinisk og uddannelsesmæssigt.

Visionen er at bygge videre på den allerede etablerede viden inden for øvre dysfagi hos personer med erhvervede hjerneskader og fremadrettet generere ny viden samt udvikling af uddannelsestilbud til tværfaglige sundhedsprofessionelle i forskellige sektorer til personer med øvre dysfagi uanset årsagen til dysfagien.

Centret samarbejder med førende tværprofessionelle behandlings-, uddannelses- og forskningsenheder både nationalt og internationalt.

Den overordnede vision for kompetencecenter for øvre dysfagi er at bidrage til udviklingen af kvaliteten i det danske sundhedsvæsen til personer med øvre dysfagi.

Læs mere om øvre dysfagi.


Udredning/behandling 

Henvisning sker via praktiserende læge, men man kan også henvises fra andre behandlingsinstanser.

 Læs mere om henvisning til ambulatorium for dysfagi og endoskopi


Uddannelse og forskning

Forskning

Her kan læses mere om, hvilken forskning der er henholdsvis i gang og gennemført på Hammel Neurocenter relateret til øvre dysfagi.

Mohit Kothari, tandlæge, adjunkt

Kontakt os

Kompetencecenter for øvre dysfagi
Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Universitetsklinik for neurorehabilitering
Voldbyvej 15A, 8450 Hammel

 Send mail 

Husk sikker e-mail, hvis du vil sende personfølsomme oplysninger.