To gange om året åbner Hospitalsenhed Midt dørene for studerende på videregående uddannelser, som får mulighed for at få indblik i organisationen gennem uddannelsespraktik. Forløbene er placeret i henholdsvis foråret og efteråret, med opstart i februar og august. Uddannelsespraktikken forventes at udgøre 30-37 timer ugentligt og med en varighed af cirka fire måneder.

Du har mulighed for at søge merit og således optjene ECTS-point ved at være i praktik hos os. Vi tilbyder både praktikforløb med 20 og 30 ECTS-point.

Ved Hospitalsenhed Midt, Administrationen, er der mulighed for at komme i uddannelsespraktik i følgende stabe:

Hospitalsenhed Midt, Administrationen, er placeret på Regionshospitalet Viborg. Du kan læse mere om de forskellige stabe. Der gøres dog opmærksom på, at ikke alle stabe opretter uddannelsespraktikstillinger hvert år.

Som uddannelsespraktikant ved Hospitalsenhed Midt kommer du til at arbejde med en bred vifte af arbejdsopgaver. Du kan læse mere om arbejdsopgaver, som tidligere uddannelsespraktikanter har varetaget, ved at klikke på de forskellige stabe ovenover.

Du søger stillingerne som uddannelsespraktikant via Hospitalsenhed Midts hjemmeside, hvor du også kan holde dig orienteret om ledige praktikantstillinger.

 

Cecilie udtaler: Som praktikant i Ledelsessekretariatet har jeg fået et meget bedre indtryk af, hvordan mine metodiske kompetencer og mi viden om blandt andet offentlig forvaltning og forvaltningsret, kan bruges i praksis.

 

Christoffer udtaler: Forløbet som uddannelsespraktikant ved Sundheds-IT har været et spændende og lærerigt forløb, hvor man fra start får lov til at stå med egne projekter. Dette har givet stor indsigt i, hvordan brugen af Sundheds-data er med til at understøtte det kliniske arbejde på hospitalet.

 

 

Cecilie udtaler: Som praktikant i HR Uddannelse har jeg fået mulighed for at arbejde med kompetence- og organisationsudvikling i en kompleks og politisk styret organisation, hvilket både har været udfordrende og spændende. Jeg har herigennem fået afprøvet og udviklet min faglighed i praksis, som jeg kan bruge i mit fremtidige arbejdsliv.