Folkeskoleopgaver

Hospitalsenhed Midt kan desværre ikke hjælpe med at formidle kontakt til sundhedspersonale i forbindelse med skoleopgaver, da rigtig mange elever henvender sig, med et ønske om at interviewe læger og sygeplejersker, eller ønsker at filme på hospitalet i forbindelse med skoleopgaver.

For generel oplysning om sundhedsvæsenet, sygdomme og behandlinger henviser Hospitalsenhed Midt i stedet til sundhed.dk og patientforeningernes hjemmesider.

Har du selv en bekendt eller et familiemedlem, der arbejder på hospitalet, kan du eventuelt forespørge ham eller hende.

Gymnasie-, professionshøjskole- og universitetsopgaver

Er du studerende på gymnasium,  professionshøjsskole, universitetet eller anden længerevarende uddannelse, og ønsker du at udføre et større studieprojekt, der involverer medarbejdere på hospitalet, kan du kontakte chriscri@rm.dk

På baggrund af din henvendelse vil vi undersøge, om det er en opgave, vi har mulighed for at bidrage til.

Fotografering og video

Du må ikke fotografere eller filme på Hospitalsenhed Midt, uden at du først har fået tilladelse.

Vær samtidig opmærksom på, at vi generelt ikke giver tilladelse til optagelser ved skoleopgaver.

Har du i en særlig forbindelse brug for at fotografere eller filme på hospitalet, skal du henvende dig til kommunikation@midt.rm.dk.
optage.