Nyt samarbejde mellem klinik, uddannelse og forskning

03-06-2021

HE Midt har etableret fire nye fællesskaber, der har fået navnet KUF, som står for klinik, uddannelse og forskning. KUF er et tiltag, der er udsprunget af HE Midts uddannelses- og forskningsstrategi, og alle afdelinger og centre er involveret i KUF-arbejdet.

De fire nye kliniske uddannelses- og forskningsfællesskaber (KUF'er) på HE Midt har hver fokus på et tema, de skal arbejde med på tværs af klinik, uddannelse og forskning.

De fire temaer er følgende:

  • Rehabilitering
  • Optimerede, planlagte forløb
  • Tværsektorielle forløb med tværfaglige løsninger
  • Multisygdom

Mange parter skal skabe synergi og opnå nye højder sammen

Arbejdet i HE Midts nye KUF'er blev kickstartet i april med et fælles kick-off-møde for alle KUF'er. Og i løbet af maj har der været kick-off-møder i de fire KUF'er.

Hver KUF skal udarbejde en strategiplan, som skal realiseres gennem samarbejdet mellem klinik, uddannelse og forskning. Frem til den 30. september 2021 kører en arbejdsproces, der skal munde ud i en ansøgning til hospitalsledelsen i form af en strategiplan for hver af de fire ovenstående emner. Hver KUF har et formandskab bestående af fire personer, der til sammen har ansvaret for at drive processen frem mod strategiplanen.

- Vi fik lagt godt fra land til vores kick-off. Vi er ambitiøse og ser store potentialer for patienterne, og derfor sætter vi barren højt for udviklingen af vores strategiplan, lyder det fra oversygeplejerske Helle Skytte, der er en del af formandsskabet for KUF'en, som arbejder med tværsektorielle forløb med tværfaglige løsninger.

- Vi ser muligheder i det nye samarbejde, og vi ser os selv som en slags multikunstnere, fordi vi er mange partere, der er bragt sammen for at skabe synergi på tværs. Samtidig har vi fokus på, at de tre ben – henholdsvis klinik, uddannelse og forskning – skal vægte lige meget, og det er vigtigt for os, at alle kan se sig selv i arbejdet, fortsætter Helle Skytte.

Aha-oplevelser og større forståelse for hinanden

Centerleder Raymond Kolbæk fra HE Midts Center for Forskning i Klinisk Sygepleje (CFKS) er en del af formandsskabet i den KUF, der arbejder med rehabilitering. Han nævner digitale hjælpemidler som et eksempel på en fællesnævner for mange deltagere, og han ser et stort potentiale i, at vi kan lære fra hinanden og på den måde blive endnu bedre.

Derudover er HE Midts nye videnscenter Vestdansk Videnscenter for Neurorehabilitering (ViC) et eksempel på et forum, der er i gang med at koble viden og erfaring fra netop klinik, uddannelse og forskning på nye måder, der giver fordele og merværdi for patienternes behandling og rehabilitering.

- Jeg synes, at KUF-konceptet er virkelig godt. Man kan se KUF'erne som en virtuel organisation, der nedbryder søjler i HE Midt. Dét, at vi mødes på tværs, giver os aha-oplevelser og en viden, vi sammen kan bruge til at opnå nye synergier, når vores fælles viden og erfaring kobles sammen på nye måder, siger Raymond Kolbæk og fortsætter:

- Jeg tror, at KUF'erne kan føre nye opgaver og arbejdsmetoder med sig, og at vi får en større forståelse for hinanden på tværs af HE Midt til gavn for patienterne, og giver bedre trivsel for medarbejderne. Jeg håber også, at KUF'erne kan være med til at få skabt en fælles kultur på HE Midt, hvor vi ser klinik, uddannelse og forskning som tre ligeværdige områder, der interagerer med hinanden. Og jeg håber, at vi på længere sigt får skabt et brand, hvor HE Midt er kendt for, at alle de tre områder hænger sammen og netop skaber synergi, der i sidste ende kommer patienterne til gavn.

Uddannelse og forskning på internationalt niveau

KUF'erne er etableret på tværs af faglige specialer og sammensat af relevante klinikere, vejlednings- og uddannelsesansvarlige og forskere.

Målet med etablering af KUF'erne er at skabe større synergi mellem klinik, uddannelse og forskning på HE Midt. KUF’erne skal være inkluderende, tværgående og sigte efter at skabe uddannelse og forskning på internationalt niveau. Alle HE Midts afdelinger og centre deltager i mindst én af KUF'erne.

KUF'erne har en vigtig rolle i implementeringen af HE Midts strategi for uddannelse og forskning – og særligt med fokus på følgende pejlemærker:

  • Kliniknær uddannelse og forskning
  • Rekruttering og fastholdelse
  • Nye veje i uddannelse og forskning