Hospitalsenhed Midts værdier, som Regionshospitalet Hammel Neurocenter naturligvis også arbejder ud fra, er: 

Dialog - Dygtighed - Dristighed 

 
Det overordnede tankesæt på Hammel Neurocenter tager udgangspunkt i:

  • Høj faglig kvalitet
  • Respekt
  • Ansvarlighed
  • Engagement
  • Tryghed

Dette tankesæt har betydning for vores tilgang til neurorehabiliteringen og for vores menneskesyn: 

Mennesket er et tænkende, følende og handlende individ 

Mennesket forholder sig aktivt til sine omgivelser og andre mennesker - og udvikler sig i samspil med disse 

Mennesket har et vedvarende udviklingspotentiale, som tager  udgangspunkt  i den enkeltes erfaringer, værdier og evner

Neurorehabiliteringen tager udgangspunkt i og inddrager både kropslige, følelsesmæssige, kognitive og samfundsmæssige elementer

Neurorehabiliteringen tager udgangspunkt i patientens ønsker og behov samt hans/hendes muligheder for fremtidigt liv og handlekompetence

Vores møde med patienten er båret af vores evne til at støtte og vejlede. Mødet finder altid sted i et ligeværdigt samarbejde, hvor respekten for det enkelte menneskes værdighed, selvbestemmelsesret og livsværdier er omdrejningspunktet

Hele familien bliver påvirket ved sygdom og ulykke, derfor omfatter vores neurorehabiliteringsindsats også de pårørende

Kontakt

Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Voldbyvej 15
8450 Hammel
Tlf. 7841 9000
e-mail