Find informationer om blodprøvetagning i hjemmet. Find kontaktoplysninger til hvis en prøvetagning aflyses.

Kontakt ved aflysning af prøvetagning

 

Kontakt os på telefon eller på sikker mail, hvis en prøvetagning skal aflyses.

Blodprøver i hjemmet

Mobiltjenesten for Hospitalsenhed Midt

Der er lukket for mobilkørsel på helligdage samt 1. maj, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, 24. december og 31. december.

Sommerferielukket i uge 30.
Vigtigt! Bestillinger til prøvetagning på annoncerede lukkedage bliver annulleret, og der vil ikke blive taget telefonisk kontakt til rekvirenten.

Gadefortegnelserne omfatter Viborg, Silkeborg og Skive:
Søgning i pdf-filen - Tryk på "Ctrl og F"

Følgende kriterier for anvendelse af mobil prøvetagning er gældende for alle kliniske biokemiske afdelinger i Region Midtjylland.

 • Tilbud om prøvetagning i borgerens eget hjem er en særlig service til de borgere, der har meget vanskeligt ved at komme til prøvetagning på hospitalerne eller hos egen læge, selv ved brug af eksisterende transport ordninger. Det kan eksempelvis dreje sig om borgere, som er svært konfuse, smertepåvirkede eller sengeliggende.

 • Ordningen kan ikke benyttes i akutte situationer.

 • Det er en forudsætning, at prøvetagningstidspunktet er fleksibelt, idet besøgene tilrettelægges ugevis. Der kan ikke rekvireres til ønsket dag eller til et bestemt tidspunkt på dagen.

 • Blodprøver og EKG tages på bestemte ugedage, sådan at alle adresser besøges en gang ugentlig.

 • Prøvetagningsdag for adressen fremgår af link til GADEFORTEGNELSEN. Ordningen omfatter
  • Silkeborg Kommune samt dele af Favrskov Kommune
  • Viborg Kommune
  • Skive Kommune 
 • Rekvirenten har ansvaret for at informere patienten om, hvilken dato prøvetagningen vil finde sted – samt om der er specielle forhold forbundet hermed. (EKG, medicinfaste, urinprøve etc.) 
 • Analyser, der kan bestilles, er de samme, som er tilgængelige for lægepraksis. 
 • Blodprøver skal rekvireres senest 2 hverdage før ønsket prøvetagning. 
 • Prøvetagning af mobiltjenesten rekvireres i EPJ (som mobiltjenesten)/ webreq (som byforretning) 
 • Dato for prøvetagning skal være den nøjagtige dato. (Den dag i den uge hvor adressen besøges)
  Der kan ikke rekvireres blodprøvetagning til bestemte klokkeslæt. 
 • Specielle forhold som smitterisiko, adgangs forhold og lignende SKAL oplyses i feltet ”Information til prøvetager”                     
 • Kontakt telefonnummer til patienten/kontaktpersonen samt midlertidig adresse ændring (midlertidig plads på plejehjem, hospice etc.)  SKAL oplyses i feltet ”Rekvisitions kommentar”. 
 • Blodprøvetagning på børn < 12 år kan ikke rekvireres til prøvetagning med mobiltjenesten medmindre, der er indgået en særaftale.