Vi servicerer ledelse og medarbejdere indenfor bl.a. sagsbehandling, møder, presse og web. Find kontaktoplysninger på ledelse og medarbejdere og læs om staben

Om staben

Ledelsessekretariatet er en stabsfunktion, som består af Ledelsessekretariatet og Kommunikation. 

De to stabe servicerer hospitalsledelsen, stabsfunktioner, afdelingsledelser og medarbejdere.

Ledelsessekretariatet

Hovedopgaverne i ledelsessekretariatet er:

 • Postbehandling og styring af administrativt arkiv og sagsjournaler (ESDH/SBSYS)
 • Eksterne mødebestillinger
 • Koordinering af møder og sagsbehandling for hospitalsledelsen
 • Erstatnings- og klagesager
 • Råd og vejledning om sundhedsloven og klage- og erstatningsansvarsloven.
 • Juridiske fortolkningsopgaver
 • Forsikringer
 • Sekretariatsfunktion ifm. internationalt samarbejde, besøg mv.
 • Sekretariatsfunktion for diverse fonde og legater.

Kommunikation

Kommunikations primære opgave er at understøtte hospitalsenheden og de fire regionshospitaler i forhold til kommunikative opgaver både internt og eksternt. 

Blandt opgaverne i Kommunikation er:

 • Hospitalsenhedens NYHEDSbrev
 • Hjemmeside, intranet og patientinformation
 • Sociale medier
 • Pressekontakt
 • Kommunikationsrådgivning
 • Foto og video.

Pressen er altid velkommen til at henvende sig med spørgsmål og hjælp til at komme i kontakt med relevante personer.

Læs mere i vores presserum

Ledelse

Cecilia Honores Møller

Kommunikations- og sekretariatschef


Telefon: 40 79 26 09
Mail: cecime@rm.dk

Medarbejdere i Ledelsessekretariatet

Birgitte Bach

Chefsekretær for hospitalsdirektør


Telefon: 78 44 11 02
birgitte.bach@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Mødeplanlægning for hospitalsledelsen
 • Officielle besøg/indvielser
 • Ekspedition af patienterstatningssager
 • Håndtering af indkomne henvendelser til Hospitalsledelsen
 • Patienterstatningssager
 • Diverse sekretariatsopgaver

Ellen Marie Højgaard Nymann

Chefsekretær for sygeplejefaglig direktør


Telefon: 78 44 11 04
ellen.nymann@midt.rm.dk

Arbejdsområder:

 • Kalenderstyring og koordineringsopgaver for Hospitalsledelsen
 • Sekretariatsbetjening af Sygeplejefagligt Råd
 • Sekretariatsbetjening af Rådet for chefsygeplejersker
 • Funktionsledermøder
 • Patienterstatningssager
 • Håndtering af indkomne henvendelser til Hospitalsledelsen
 • Superbruger ESDH-dagsordenssystem og PrePare/FirstAgenda
 • Elevvejleder for kontorelever
 • TR for HK Administrations- og IT-personale m.fl. ved HE Midt 
 • Diverse sekretariatsopgaver

Lene Pedersen

Chefsekretær for lægefaglig direktør


Telefon: 78 44 11 03
lene.pedersen@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Kalenderstyring og koordineringsopgaver for hospitalsledelsen
 • Behandling af klagesager
 • Behandling af borgerhenvendelser
 • Håndtering af indkomne henvendelser til hospitalsledelsen
 • Lederonboarding AL/CL ift. aftaler med hospitalsledelsen (samarbejde med HR)
 • Diverse sekretariatsopgaver

Lene Østrup

Afd. ledelsessekretær


Telefon: 78 44 11 00
LENOEU@rm.dk

 • Ansvarlig for Hovedpostkassen
 • Poståbning, -fordeling og –afsendelse
 • Elektronisk journalisering i adm. sagsarkiv (ESDH)
 • Superbruger på ESDH-systemet SBSYS
 • Kontaktperson vedr. visitkort og kontaktkort
 • Diverse sekretariatsopgaver
 • Sidder med i udvalg vedr. digitalisering i administrationen

Gitte Sejersen

Juridisk konsulent


Telefon: 78 44 11 32 
gitte.sejersen@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Rådgivning i forhold til bl.a. sundhedsloven
 • Juridiske fortolkningsopgaver
 • Klagesagsbehandling
 • Ansvarssager
 • Anke- og tilsynssager
 • Skader vedr. bygning- og løsøre
 • Anmeldelser af tyveri/hærværk
 • Undervisning i juridiske emner
 • Lovhøringer samt udmelding af ny lovgivning
 • Oprettelse/revision af juridiske retningslinjer i e-Dok
 • Aktindsigt (offentlighedsloven)
 • Sagsbehandling for Hospitalsledelsen
 • Medlem af Administrationens Kvalitetsudvalg

Maja Stender

AC-fuldmægtig


Telefon: 78 44 11 31
MAJSTN@rm.dk

Arbejdsområder:

 • Sekretariatsbetjening af hospitalsledelsens møder med stabscheferne (HL-stabsmøder)
 • Kontaktperson i forhold til dagsordner i SBSYS og Prepare
 • Tovholder på implementering af Finde vej-strategien på HE Midt
 • Sekretariatsbetjening af Kunstudvalget
 • Statistik og opfølgning på patientsager
 • Sagsbehandling for hospitalsledelsen

Sine Rytter Bjerregaard Kristensen

AC-fuldmægtig


Telefon: 78 44 11 05
SIRYJE@rm.dk

Arbejdsområder:

 • Sekretariatsbetjening af Strategisk Lederforum Midt
 • Funktionsledermøder
 • Sekretariatsbetjening af dialogmøderne med Sundhedsstaben og direktionen i Region Midtjylland
 • Sekretariatsbetjening af dialogmøderne med koncernledelsen
 • Sekretariatsbetjening af dialogmøderne med andre hospitalsledelser i Region Midtjylland
 • Tovholder på opgaver i forbindelse med valghandlinger
 • Sagsbehandling for hospitalsledelse

Julie Aamand Olesen

Persondatakonsulent

På barsel

Julie Aamand Olesen
Telefon: 78 44 11 33
Mobil: 24 76 07 02
julioe@rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Kontaktperson indenfor informationssikkerhed og persondataforordningen
 • Opsøgende arbejde på hospitalerne omkring informationssikkerhed og persondataforordningen
 • Undervisning i informationssikkerhed og persondataforordningen
 • Implementering og tilpasning af retningslinjer indenfor informationssikkerhedsområdet.

Marie Louise Christensen

Persondatakonsulent

Ansat i Digital Forvaltning, Regionssekretariatet


Mobil: 30 62 98 54
marie.christensen@rm.dk

 • Kontaktperson inden for informationssikkerhed og persondataforordningen
 • Undervisning i informationssikkerhed og persondataforordningen
 • Implementering og tilpasning af retningslinjer inden for informationssikkerhedsområdet

Medarbejdere i Kommunikation

Winnie Axelsen Elmstrøm

Kommunikationskonsulent


Telefon: 24 94 33 88
winnie.elmstrom@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Kommunikationsrådgivning
 • NYHEDSbrev / intern nyhedsformidling
 • Pressemeddelelser / ekstern nyhedsformidling
 • Pressekontakt
 • Video og film

Rikke Dueholm

Kommunikationskonsulent


Telefon: 51 83 60 12
rikke.dueholm@midt.rm.dk

Arbejdsområder:

 • Kommunikationsrådgivning
 • NYHEDSbrev / intern nyhedsformidling 
 • Pressemeddelelser / ekstern nyhedsformidling
 • Pressekontakt
 • Video og film

Rikke Jungberg Pedersen

Kommunikationskonsulent


Telefon: 51 83 60 10
rikped@rm.dk

Arbejdsområder:

 • Kommunikationsrådgivning
 • NYHEDSbrev / intern nyhedsformidling
 • Pressemeddelelser / ekstern nyhedsformidling
 • Pressekontakt

Mette Berg

Kommunikationskonsulent


Telefon: 20 33 11 01
meebeg@rm.dk

Arbejdsområder:

 • Vestdansk Videnscenter for Neurorehabilitering 

Kian Mejdal

Patientinformationsredaktør


Telefon: 24 90 89 54
kian.mejdal@midt.rm.dk

Arbejdsområder:

 • Udvikling af og rådgivning om patientinformation
 • Tovholder på animationsstrategi
 • Hospitalskoordinator for digital forløbsguide
 • SoMe-ansvarlig (Facebook og LinkedIn)
 • Infoskærme
 • Elevansvarlig

Camilla Engel

Webadministrator


Telefon: 51 64 41 28
caenge@rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Udvikling og implementering af ny hjemmeside

Martin Ørum Sørensen

Webredaktør

KOMMUNIKATION_Martin-Ørum-Sørensen-_DSC1454_hjemmeside.jpg
Telefon: 51 71 70 25
maoeso@rm.dk

Arbejdsområder:

 • Udvikling og vedligeholdelse af hjemmeside, intranet og patientvejledninger
 • Rådgivning om brugervenlige og mobiloptimerede hjemmesider

Agata Lenczewska-Madsen

Fotograf


Telefon: 78 44 30 60
Mobil: 24 90 89 55
agata.l-madsen@midt.rm.dk

Arbejdsområder:

 • Fotoopgaver 
 • Videoopgaver
 • Foto og videoredigering
 • Klinisk foto

Kontakt

Kommunikation

Pressetelefon

 • 78 44 11 20

Telefontid: 

 • Mandag - torsdag: Kl. 8-15.30
 • Fredag: Kl. 8-15

Adresse

Kommunikation
Administrationen
Toldbodgade 12M, etage 7 
8800 Viborg

Send e-mail til Kommunikation

Ledelsessekretariatet

Telefon

 • 78 44 11 00

Telefontid:

 • Mandag - torsdag: Kl. 8-15.30
 • Fredag: Kl. 8-15

Adresse

Ledelsessekretariatet 
Administrationen 
Heibergs Alle 6D
8800 Viborg

Send e-mail til Ledelsessekretariatet