Litteratursøgning


Ved udarbejdelse af større projekter er det specielt vigtigt at være opmærksom på, at det ofte er nødvendigt at søge litteratur i flere medicinske databaser,  f.eks. PubMed, Embase, PsycInfo og Web of Science. 
  

Søgeskemaer (PICO m.fl.)

Litteraturvurdering