Du kan få en e-mail med en indholdsfortegnelse på det seneste nummer af de tidsskrifter, som du læser. 
Se denne vejledning.

Har du spørgsmål kontakt fagbiblioteket@midt.rm.dk