Den gode genoptræningsplan

 

Spørgeskemaer til brugerinddragelse

 

Indtryk og udtryk. Tilfredshedsundersøgelse efter hjerneskade

Det nationale og tværsektorielle udviklingsprojekt "Indtryk og udtryk" har resulteret i følgende tre spørgeskemaer til undersøgelse af brugertilfredshed blandt ramte borgere og deres pårørende:

Ønsker man at rekvirere resultaterne eller andet materiale fra projektet, kan man kontakte Lene Bastrup Jørgensen, videnscenterleder for ViC.