Sådan søger du om opstart af et nyt projekt

Har du en ide til et forsknings- eller udviklingsprojekt, hvor du har brug for radiologisk data?

Udfyld og send projektskemaet med så mange detaljer som muligt.

Når vi har gennemgået oplysningerne kontakter vi dig i forhold til det videre forløb.

Har du spørgsmål til projektskemaet, så kontakt Claus Riecke Pedersen.

Inden projektskemaet udfyldes bør projektets forskellige faser overvejes. Til inspiration er der her et eksempel på et projektforløb og dens faser.

Som redskab til at differentiere og kvalificere projektets kompleksitet samt belastning for personalet, har vi udarbejdet en aflønningsmodel for projekter. Du kan læse mere om modellen her i dokumentet Aflønningsmodel for projekter.

Udfyld projektskema

Radiologisk Forskningsenhed

Røntgen og Skanning på Regionshospitalet Silkeborg har oprettet en Radiologisk Forskningsenhed, der består af et forskningsråd. 

Her finder du Radiologisk Forskningsenheds forsknings- og udviklingsstrategi. 

Forsknings- og udviklingsstrategien er godkendt på Forskningsrådsmødet i april 2019.

Step-by-step guide til opstartsforløbet

Her finder du en detaljeret step-by-step oversigt over projekt-opstartsforløbet. 

Skriftlig forespørgsel om Røntgen og Skanning Silkeborgs aktive deltagelse i et projekt

 

Projektskema udfyldes evt. i samråd med Røntgen og Skanning Silkeborg

Hele projektmanualen fremsendes til projektradiograf

Projektet kvalificeres på næstkommende møde i Røntgen og Skanning Silkeborgs forskningsråd. Projektansvarlige vil eventuelt blive inviteret med til mødet for yderlig præsentation af projektet og afklaring af spørgsmål

 

Efter vurdering og eventuelle justeringer af projektet sendes  den endelige projektaftale til underskrift hos alle parter

 

Der afholdes efterfølgende planlægningsmøder hvor det forberedende arbejde afklares herunder

- behov for e-learning og certificering af personale
- behov for test-skanning

Inden første patient undersøges præsenteres projektet for personalet i Røntgen og Skanning af den projektansvarlige 

Når dataindsamlingen er afsluttet og databehandlingen påbegyndt fremlægges resultaterne for personalet i Røntgen og Skanning 

Kontaktinfo:

Overradiograf
Claus Riecke Pedersen
clausped@rm.dk

Kiropraktor og Professor
Tue Secher Jensen
tuejen@rm.dk

Forskningsansvarlig MR-fysiker
Lau Brix
Lau.Brix@stab.rm.dk

Radiolog og overlæge
Christin Isaksen
chriisak@rm.dk

Ledende overlæge
Niels Bang
nielbang@rm.dk