Læs om vores forskningsaktiviteter i Diagnostisk Center.

Diagnostisk Center udgør en del af Hospitalsenhed Midt's forskningsmiljøer.

Forskningsmiljøet udgøres af Universitetsklinik for Innovative Patientforløb og en række stærke kliniske forskningstemaer inden for mange specialer.

Diagnostisk Center har som mål at skabe forskningsresultater, der kan udvikle det danske sundhedsvæsen. Det sker bl.a. inden for omstilling af akut aktivitet til ambulant aktivitet, optimal og hurtig udredning og behandling af patienter med flere samtidige kroniske sygdomme.

Forskningen i Diagnostisk Center sker i samarbejde med almen praksis og kommunerne. Diagnostisk Center har en særlig opgave i at skabe tværfaglig og tværsektoriel forskning og som understøtter det nære sundhedsvæsens opgaver. At tage ansvar for det samlede sundhedsvæsen.

Opgaven er derfor at forske i excellente patientforløb ved at optimere de organisatoriske, faglige og patientoplevede aspekter.

Kontakt

Tina Rothman Weng
Forskningssekretær

Skriv til Tina

Kvalitets-, Innovations- og Forskningsenheden (KIF)
Regionshospitalet Silkeborg
Falkevej 1L, bygning 8
8600 Silkeborg  

Hjælper med adgang til PURE og hvor du ellers kan hente hjælp omkring forskning i Diagnostisk Center.

HUSK - du finder mange praktiske oplysninger på hjemmesiden Forskning i HE Midt

HUSK - Hospitalsenhed Midt har tilknyttet en fundraiser fra Forskningsstøtteenheden ved Aarhus Universitet, se mere på hjemmesiden Fundraiser - Forskning i HE Midt