Om os

I Smerteklinikken på Regionshospitalet Silkeborg tilbyder vi behandlingsforløb til patienter med kroniske smerter.

Henvisning sker via praktiserende læge.

Smerteklinikkens tværfaglige personale består af speciallæger, sygeplejersker, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut samt sekretærer.

Der er tale om et ambulant behandlingsforløb, hvor patienten tilknyttes en læge og en kontaktssygeplejerske. I samråd med patienten, og den efterfølgende tværfaglige konference, lægges der en behandlingsplan. Som hovedregel vil der være tale om enten et individuelt forløb eller et gruppebaseret forløb, men tilbuddene kan også kombineres efter behov.

Behandlingsforløbet er helhedsorienteret og tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i de fysiske, psykologiske og sociale forhold, der er påvirket af smertetilstanden. Forløbet  udarbejdes og koordineres med udgangspunkt i personalets tværfaglige viden og kompetencer på baggrund af dine ønsker og behov.

Et behandlingsforløb er typisk sammensat af individuel eller gruppebaseret tværfaglig behandling samt med mulighed for medicinregulering.