Centerledelsen

Peter Toft

Peter Toft

Cheflæge

Telefon: 78 41 66 85

Karsten Modin

Cheflæge

Telefon: 78 41 60 02

Maria Brinck Krog

Maria Brinck Krog

Chefsygeplejerske

Telefon: 78 41 64 40

Ledelsessekretariatet

Tine Kryger

Sekretær for Centerledelsen

78416408 

 tinrys@rm.dk

Ansvarsområder:

 • Mødeplanlægning og sekretariatsbetjening for centerledelsen i CPK
 • Tovholder på ansættelsesprocesser - herunder håndtering og formidling af elektroniske stillingsopslag på lægestillinger i CPK
 • Koordinerende opgaver for centerledelsen herunder administrative sagsbehandlings opgaver
 • Koordinering og planlægning af tværgående arrangementer, kurser, konferencer, seminarer etc.
 • Bindeled for ledende overlæger ift. lægegrupperne i CPK
 • Referent for lægegrupper i CPK – overlæger & sektorchefer
 • HR/personaleadministrative opgaver
 • Kontaktperson/lønregistrering & fremmødeprofil for KO-læger (ortopædkirurger) i Modul Tjenestetid/Silkeborg Data
 • Kontaktperson/lønregistrering for eksterne konsulenter i Modul Tjenestetid/Silkeborg Data
 • Kontaktperson for de ortopædkirurgiske læger og eksterne konsulenter
 • Ansvarlig for ferieplanlægningen - ortopædkirurgiske læger
 • Koordinerende sekretær for eksterne ortopædkirurgiske konsulenter m. ansvar for drift/produktion og ressourceplanlægning
 • Koordinerende sekretær ift. den ortopædkirurgiske drift i CPK
 • Koordinerende sekretær i CPK ift. medicinstuderende
 • Kontaktperson i CPK ift. IT-oprettelser i Brugerstamdatakataloget (BSK) – herunder systemadgange og AMIR-tilknytning
 • Kontaktperson i CPK ift. det elektroniske faktureringssystem (ØS)
 • Kontaktperson i CPK for lægernes elektroniske vagtskema herunder vedligehold af personadgange og oprettelser

Henrik Rolfsted Schjelder Hansen

AC-Fuldmægtig

 78416001

 herihans@rm.dk

Ansvarsområder:

 • Vidensfestivalskoordinator for "Forskningens Døgn"
 • Redaktør af CPK's Nyhedsbrev
 • Eksterne besøg på CPK
 • CPK Temadag
 • LMU referent (Lokal Medarbejder Udvalg)
 • CPK Tænketank referent
 • Sparringspartner for samarbejde med lokale interessenter
 • Planlægger af møder og internater for Centerledelsen

Kontakt Center for Planlagt Kirurgi


telefon 78 41 50 00 

 


destinationsnålFalkevej 1A
8600 Silkeborg

Parkering P1 & P2
Indgang A

Find vej på Regionshospitalet Silkeborg


Send sikker mail til Center for Planlagt Kirurgi.

(åbner borger.dk hvor du skal logge ind med nemID)

Kontakt Centerledelsen


Send sikker mail til Center for Planlagt Kirurgis ledelse

(åbner borger.dk hvor du skal logge ind med nemID)


destinationsnålFalkevej 1D
8600 Silkeborg

Parkering P8
Indgang D
Etage 4

Find vej på Regionshospitalet Silkeborg