Om Intensiv Afsnit

Intensiv er et avanceret afsnit, der tager sig af pleje og behandling af alvorligt syge patienter. Disse patienter kommer enten fra Medicinsk- eller Kirurgisk afdeling og har behov for særlig overvågning, pleje og behandling. I løbet af dagen kan der også komme akutte patienter direkte til afdelingen. Patienten kan for eksempel være akut syg på grund af allergi eller forgiftning. Nogle sygdomme kræver meget specialiseret behandling, såsom dialyse, og disse patienter vil derfor blive overført til specialafdelinger på andre hospitaler.

Planlægningen af patientbehandlingen sker i et samarbejde mellem lægerne på Intensiv og lægerne fra patientens primære afdeling. Sygeplejen udføres af sygeplejersker, der har viden om både neurorehabilitering og pleje af kritisk syge. En stor del af sygeplejerskerne er specialuddannede inden for intensiv pleje. Der er et stort tværfagligt team omkring patienterne, der samarbejder om deres behandling.

Intensiv afdelingen omfatter også NISA-patienter, hvilket står for Neuro Intensivt Step Down Afsnit. Disse patienter kommer fra neurokirurgiske intensive afdelinger i hele Danmark og er blevet henvist til Hammel Neurocenter.

Patienter vi observerer og behandler

Sygdomme vi behandler 

Vi modtager patienter, som har behov for Intensiv observation, pleje og behandling døgnet rundt. Vi hjælper patienten til at undvære respirator og samtidig begynde tidlig rehabilitering efter hjerneskade.

Som pårørende skal du være opmærksom på, at patienten kan være omgivet af meget udstyr og personale. 

Vi modtager patienter fra andre afsnit på Regionshospitalet Silkeborg og patienter fra neurokirurgiske intensive afsnit i hele Danmark.

Nogle patienter, som ligger i behandling med respirator, tilbydes Luft i Suction Aid (LISA). Metoden gør at patienten har mulighed for at kunne tale.

Læs mere om LISA-metoden

Faggrupper du møder

I Intensiv møder du forskellige faggrupper.

Du kan for eksempel møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Serviceassistenter
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter
 • Bioanalytikere
 • Sekretærer
 • Bedøvelsesoverlæger 
 • Neuropsykolog 
 • Neurolog 
 • Logopæd
 • Socialrådgiver

Du kan også møde studerende.