Om Forskningsenheden

Tværfaglig forskning fører til mere effektive og optimale patientforløb

Center for Planlagt Kirurgi forsker i optimale måder at tilrettelægge patientforløb. Målet er forløb, der skaber værdi for patienterne, er organisatorisk effektive og sundhedsøkonomisk rentable – i tæt samspil med patienter, praktiserende læger, kommuner og virksomheder.

At udvikle og evaluere patientforløb kræver forskning på tværs af discipliner. I Center for Planlagt Kirurgi forsker læger, sygeplejersker, terapeuter og antropologer sammen med f.eks. filosoffer, sundhedsøkonomer og lingvister. Forskningsprojekterne kombinerer videnskabstraditioner og kan indeholde både kvantitative og kvalitative metoder i samme projekt, hvis forskningsspørgsmålet kalder på det.

Forskningsspørgsmålene udspringer fra de udfordringer, som patienten og centerets mere end 500 medarbejdere møder inden for planlagt ortopædkirurgi, anæstesi, intensiv behandling og behandling for kroniske smerter. Forskningen fører til løbende tilpasninger lokalt i den kliniske praksis og styrkelse af patientforløbene lokalt og tværsektorielt samt bidrager med viden nationalt og internationalt.

Forskningsspørgsmålene tager afsæt i det hele menneske – både fysiologisk, kognitivt og psyko-socialt. Med tværfagligt fokus på hele patientens forløb, er det lykkes at reducere indlæggelsestiden markant for adskillige patientgrupper og fortsat fastholde patienternes tryghed.

Forskningen i Center for Planlagt Kirurgi er organiseret i centerets forskningsenhed med tværfaglig forskningsledelse. Aktuelt er mere end 30 forskellige forskningsprojekter i gang. Centeret publicerer i snit 25 videnskabelige artikler i peer reviewed tidsskrifter pr. år, og indsamler gennemsnitligt mere end to millioner kroner årligt i fondsmidler.

Forskningsområder

Vores forskning er delt ind i tre strategiske forskningsområder:

Digital kommunikation

Vi forsker i digitale sundhedsløsninger, som bidrager til et mere sammenhængende forløb igennem bedre kommunikation.

Smertebehandling og -håndtering

Vi forsker i smertebehandling i relation til operationsforløb med særlig fokus på regional blokader for at forbedre oplevelsen for, og behandlingen af, patienter. Dertil forsker vi også i håndteringen af  komplekse smerte problematikker.

Rehabilitering

Vi forsker i rehabilitering, udredning, behandling og genoptræning med henblik på, at patienter med helbredsbetinget funktionsevnetab får en meningsfuld og selvstændig hverdag. Essentielt for dette er en biopsykosocial tilgang til det hele menneske.

Øvrige projekter

Vi forsker også i andre områder, der bidrager til innovative og forskningsbaserede forløb af høj kvalitet.

Publikationer

Medarbejdere

Det forskningsansvarlige team

Forskere / ph.d.-studerende

Kvalitet og udvikling

Innovation

Projekter

Projekt- og ledelsesstøtte / fundraising

Affilierede forskere

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Kontakt

Adresse

Forskningsenheden 
Center for Planlagt Kirurgi
Regionshospitalet Silkeborg
Falkevej 1P
8600 Silkeborg

Indgang og etage

Indgang P, etage 2

Parkering

Du kan parkere ved P6 og P7

 

Kontakt ledelsen

Line Borreskov Dahl

Konsituteret leder

Telefon

+45 784 16023

 

Send e-mail til Line Borreskov Dahl