Opstart af projekt

Hvem kan anmode om et bygge-, rokade- eller installationsprojekt?

Bygge-, rokade og installationsprojekter kan og skal rekvireres fra de øverste ledelsesniveauer på HE Midt. Afhængig af hvilken type projekt der er tale om, kan følgende interessenter således anmode om at rekvirere et projekt:

  • Hospitalsledelsen
  • Center- og afdelingsledelser

Anmodning om opstart af et bygge-, rokade- eller installationsprojekt

Der er to indgange til at anmode om en af ovennævnte projektvarianter:  

Byggeri og Projekt:

Håndteringen og udførelsen af projekter varetages af afdelingen, Byggeri og Projekt på HE Midt. Der kan således rettes direkte henvendelse til afdelingsledelsen i B&P, som efterfølgende vil undersøge mulighederne for projektets gennemførsel. Økonomi & Plan inddrages og orienteres i processen

Økonomi & Plan:

Center- og afdelingsledelser kan henvende sig til den lokale økonomi- & plankonsulent, der vil kontakte Byggeri og Projekt.

Ved henvendelser skal følgende skabelon anvendes: Link til skabelon

Efter anmodningen foretager Byggeri & Projekt i samarbejde med Økonomi & Plan en indledende undersøgelse og afklaring af projektets omfang, økonomi, tidshorisont m.m. og indstiller dette til godkendelse ved Hospitalsledelsen. Ved større projekter inddrages Styregruppen for Areal og Byggeri.

Finansiering af projekter

Projekter under 50.000 kr. finansieres af afdelingerne. Større projekter kan finansieres af hospitalet via en driftsbevilling fra Hospitalsledelsen eller en anlægsbevilling fra regionsrådet. 

Udførelse af projekter

Byggeri og Projekt står for udførelsen af projektet og inddrager de relevante interessenter ved behov. Efter ibrugtagning overdrages projektet til brugerne.   

 

Kontakt

 Kontakt

Byggeri og Projekt

Toldbodgade 12M, etage 8
8800 Viborg
Send mail


Projektchef
Jeppe Juul Hansen
tlf. 7844 1501
Send mail

Øvrige medarbejdere i Byggeri og Projekt