Forskningsgruppen i Blodprøver og Biokemi på Hospitalsenhed Midt

Regionshospitalerne i Viborg og Silkeborg har i mange år udført forsknings- og projektarbejde, både for interne og eksterne samarbejdspartnere. Efter fusionen af sygehusene i 2011 er forskningsafdelingerne blevet til en gruppe, men stadig med en base på hver matrikel.

Forskningsgruppen hjælper gerne til i forbindelse med forskning og projekter. Det er vigtigt at Forskningsgruppen kontaktes i god tid før et projekt skal starte. Vi kan rådgive om valget af de biokemiske analyser, prøvetagningen, opbevaring af prøverne og evt. oprettelse af blodprøvetagningsprofiler i Labka II/EPJ. Læs vores kvalitetshåndbog for yderligere information, link er nederst på denne side.

Af Forskningsgruppens arbejde kan nævnes:

  • Hjælp til ph.d.-studerende og –projekter.
  • Blodprøvetagning og videre håndtering af prøvemateriale for forskningsenheder på HE Midt og for eksterne samarbejdspartnere. 
  • Validering af apparatur og reagens fra eksterne samarbejdspartnere.
  • Støtte af afdelingens egne forskningsprojekter.

 

Jurgita Janukonyté, overlæge
Telefon: 22 50 63 98
jurjan@rm.dk