Om staben

Kvalitet og Forbedring arbejder målrettet på at styrke kvaliteten og i Hospitalsenhed Midt til gavn for patienterne. Vi har fokus på kvalitetssikring, udvikling og problemløsning i samarbejde med klinikken og andre samarbejdspartnere.

Kvalitet og Forbedring har en bred opgaveportefølje indenfor kvalitetsarbejdet.

Vi løser blandt andet opgaver vedrørende:

 • e-Dok
 • Kvalitetssikring af instrukser og retningslinier for det kliniske arbejde Monitorering
 • Innovation
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Patientsikkerhed
 • Hygiejne.

Det er vores mål at sikre grundlaget for, at vores patienter oplever gode sammenhængende og effektive behandlingsforløb.

Vi har fokus på at sikre:

 • Sundhedsydelser af høj faglig, patientoplevet og organisatorisk kvalitet og sikkerhed
 • Et samarbejdende og sammenhængende sundhedsvæsen med patienten som partner.

Ledelse

Mette Brænder Nørgaard

Kvalitets- og Forbedringschef (midlertidig fraværende)

Mobil: 29 61 01 65
mettebraender.noergaard@midt.rm.dk

Vibeke Nørgaard Larsen

Kvalitets- og Forbedringschef (konstitueret)

Vibeke Nørgaard Larsen.jpg
Mobil: 29 67 32 55
vibeke.n.larsen@midt.rm.dk

Hygiejnesygeplejersker

Irdi A. Dalsgaard

Hygiejnesygeplejerske


Mobil: 30 47 36 38
irddal@rm.dk

Arbejdsområder:

 • Infektionshygiejne
 • Rådgivning og undervisning

Karina Lausten

Hygiejnesygeplejerske


Mobil: 24 64 36 73
karina.lausten@midt.rm.dk

Arbejdsområder: 

 • Infektionshygiejne
 • Rådgivning og undervisning

Betina Astrup

Hygiejnesygeplejerske


Mobil: 29 21 24 31
betiastr@rm.dk

Arbejdsområder:

 • Infektionshygiejne
 • Rådgivning og undervisning

Kvalitetskonsulenter

Betty Bie Mikkelsen

Kvalitetskonsulent


Mobil: 23 81 85 14
betty.mikkelsen@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Akutafdelingen
 • Diagnostisk Center

Arbejdsområder:

 • Sikkert patientflow

Bodil Olesen

Kvalitetskonsulent


Telefon: 78 44 13 19
Mobil: 29 65 26 05
bodil.olesen@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Center for Planlagt Kirurgi
 • Ortopædkirurgi

Arbejdsområder:

 • Patientsikkerhed herunder utilsigtede hændelser
 • Risikobaseret tilsyn
 • Medicineringsråd
 • Hjertestopudvalget
 • Opslag i elektroniske patientsystemer

Vibeke Nørgaard Larsen

Kvalitetskonsulent

Vibeke Nørgaard Larsen.jpg
Telefon: 78 44 13 13
Mobil: 29 67 32 55
vibeke.n.larsen@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Børn og Unge
 • Kirurgi
 • Kvindesygdomme og Fødsler
 • Operation og Intensiv

Arbejdsområder:

 • Patient-/pårørende inddragelse
 • Tværgående indsatser

Linna Skovgaard Mortensen

Kvalitetskonsulent

Linna Skovgaard
Telefon: 78 44 13 19
linna.skovgaard@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Fysiologi
 • Hammel Neurocenter
 • Patologi

Arbejdsområder:

 • e-Dok dokumentkoordinator
 • Sagsbehandler på tilladelser til opslag i MidtEPJ
 • Høring af retningslinjer
 • Dokumentation

Martin Trier Lund

Kvalitetskonsulent


Telefon: 78 44 13 05
martin.trier.lund@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Servicecenteret
 • Specialtandplejen

Arbejdsområder:

 • Hospitalskoordinator e-Dok
 • e-Dok dokumentkoordinator
 • Qreg koordinator
 • TeleKOL
 • Kost- og ernæring

Christian Neubert

Kvalitetskonsulent


Telefon: 23 81 84 61
christian.neubert@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Blodprøver og Biokemi
 • Medicinsk Afdeling
 • Hjertesygdomme

Arbejdsområder:

 • LUP-landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser inkl. fødende og Akut Modtagelsen
 • Kliniske kvalitetsdatabaser – RKKP
 • Innovation

Esbern Mørck

Kvalitetskonsulent


Telefon: 78 44 13 11
esbern.moerck@midt.rm.dk

Kontaktperson for:

 • Administrationen
 • Neurologi
 • Røntgen og Skanning

Arbejdsområder:

 • Hjertepakker
 • Kliniske Kvalitetsdatabaser
 • Kræftpakkeforløb
 • Maksimale ventetider

Kontakt

Adresse

Kvalitet og Forbedring 
Administrationen
Heibergs Alle 2K
8800 Viborg